PoWtŚrCzPtSoNd
01 02030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Aktualizacja zasad korzystania z przestrzeni CAO

Środa, 1 lipca, 2020, #Centrum, #NGO, #Aktualności

Pandemia COVID-19 to wyzwanie dla nas wszystkich. Wraz z odmrażaniem kolejnych branż gospodarki, zdecydowaliśmy się po raz kolejny na zmiany w funkcjonowaniu CAO. Podobnie jak dotychczas nasi pracownicy są dostępni dla Państwa mailowo i telefonicznie w godzinach 8-16:00 oraz osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania. Otwieramy się także na korzystanie z zasobów CAO przez członków poszczególnych organizacji, po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji sali. Z infrastruktury biurowej Centrum mogą korzystać organizacje mające tutaj siedzibę.

W tym trudnym dla nas czasie bardzo prosimy o stosowanie procedur, które pozwolą na zachowanie bezpieczeństwa w przestrzeni CAO.

 

Zasady ogólne:

- Korzystanie z pomieszczeń powinno być podyktowane faktyczną potrzebą NGO.

- Klucze do pokoi wydawane są na portierni. Konieczne jest poświadczenie odbioru/zdania kluczy podpisem na liście. Klucze mogą pobierać wyłącznie osoby, które zostały wskazane w porozumieniu z CAO.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych.

- Przed wejściem do budynku osoby - wszystkie muszą być wyposażone w maseczkę/przyłbicę oraz zdezynfekować ręce - płyn do dezynfekcji jest dostępny w żółtym pojemniku na wejściu do CAO (dezynfekcja dotyczy także osób, które do CAO wchodzą w rękawiczkach).

- W częściach wspólnych konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w CAO.

 

Zasady korzystania z sal 8, 10 i 113:

- Przed wejściem na teren Centrum Aktywności Obywatelskiej każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

- W częściach wspólnych CAO konieczne jest używanie środków ochrony osobistej. Zalecamy także stosowanie środków ochrony osobistej podczas odbywającego się spotkania/zebrania z udziałem organizacji.

- Interesanci poszczególnych organizacji zobowiązani są czekać na możliwość skorzystania z pomieszczeń na zewnątrz budynku. Wprowadzani są do budynku przez członka jego organizacji.

- Rekomendujemy zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniach szkoleniowych. Pomogą w tym Państwu wyznaczone strefy.

- Obowiązuje całkowity zakaz używania pomieszczeń socjalnych.

-Osoba prowadząca spotkanie zobowiązana jest do sporządzenia listy obecności osób uczestniczących wraz z informacją o stanie ich zdrowia oraz powiadomienia o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. 

- Osoba, która sporządziła listę obecność proszona jest o zachowanie jej w terminie 21 dni od momentu spotkania, na którym została sporządzona.

- W poszczególnych salach szkoleniowych obowiązują limity osób. W przypadku sali nr 8 jest to 30 osób, sali nr 10 – 8 osób, natomiast w sali nr 113 limit wynosi 15 osób.

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez uczestników spotkania/zebrania. Środki do dezynfekcji zapewnia CAO. W przypadku dłużej trwającego zebrania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno dokonać się dezynfekcji i wietrzenia sali.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega możliwość anulowania kolejnych spotkań/zebrań Stowarzyszenia.

- Pomiędzy kolejnymi rezerwacjami sal przez organizacje musi być minimum 30 minut przerwy. Rezerwacji sal należy dokonywać z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

 

Zasady korzystania z siedzib NGO:

- Korzystanie z pomieszczeń będących siedzibą NGO, odbywa się z zachowanie przywołanych powyżej zasad ogólnych.

- Ilość osób, które znajdują się jednocześnie w pomieszczeniu uzależniona jest od jego powierzchni.

- Konieczne jest zachowanie 2 metrowego odstępu między osobami przebywającymi w pomieszczeniu.

- Rekomenduje się, aby w pomieszczeniu zajmowanym przez NGO przebywała maksymalnie 1 osoba spoza NGO. Goście/klienci poszczególnych NGO zobowiązani są czekać na swoją kolej na zewnątrz budynku CAO.

- Przedstawiciel Zarządu zobowiązany jest prowadzić rejestr osób, które przychodzą do NGO oraz powiadomić o ew. zachorowaniu w/w osób na COVID-19. Fakt ten, po otrzymaniu takiej informacji należy zgłosić niezwłocznie pracownikowi CAO.

- Organizacja jest zobowiązana do dezynfekcji wszystkich przedmiotów użytkowanych przez członków NGO i jej gości/interesantów. Środki do dezynfekcji powinna zapewnić organizacja. W przypadku dłużej trwającego spotkania zaleca się zastosowanie min. 15 minutowej przerwy, w której powinno dokonać się dezynfekcji i wietrzenia sali.

- Za przestrzeganie w/w procedur odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku braku ich przestrzegania CAO zastrzega sobie możliwość anulowania korzystania z sal mieszczących się na terenie Centrum

- Pomiędzy kolejnymi wizytami osób z zewnątrz organizacja musi zapewnić minimum 5 minut przerwy, którą powinna poświęcić na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.

- W czasie korzystania z przestrzeni CAO prosimy o ograniczyć do minimum przemieszczanie się po budynku.

 

Doradztwo

Zalecamy dalsze korzystanie z doradztwa mailowego bądź telefonicznego. W przypadku chęci skorzystania z doradztwa osobistego, konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny (668573952) bądź mailowy (cao@dg.pl).

 

Kwestia organizacji Walnych Zebrań

Aktualnie nie przewidujemy możliwości zorganizowania na terenie CAO Walnego Zebrania członków stowarzyszenia (jeśli ich liczba jest większa niż limity określone dla poszczególnych sal szkoleniowych). Chcemy jednak Państwa uspokoić, iż w związku ze zmianami w terminach sprawozdawczych, mają Państwo czas do końca września, na zatwierdzenie sprawozdania. O terminach sprawozdawczych przeczytają Państwo tutaj

 

Mediacje

Dopuszczamy również możliwość organizowania mediacji przez Stowarzyszenie mające u nas siedzibę. Mediacje mogą się odbywać wyłącznie w pokoju nr 6 (w przypadku Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog oraz Stowarzyszenia Linia) oraz pokoju nr 10. Osoby przychodzące na mediacje czekają na mediacje przed budynkiem CAO i są wpuszczane do niego przez mediatora (mediator prowadzi osoby do pokoju nr 6 lub 10, nie ma możliwości oczekiwania na mediację na korytarzu). Jednocześnie w pokoju mogą przebywać 3 osoby + mediator (1 osoba). Podczas mediacji obowiązują zasady ogólne opisane powyżej.

Wprowadzone zasady są mają charakter tymczasowy, o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych wytycznych. Mamy nadzieję, że niedługo wszelkie aktywności wrócą do stanu sprzed pandemii.