PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
222324 25262728
2930

Udostępnij:

"Koalicje dla niepodległej"

Środa, 24 czerwca, 2020, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

„Koalicje dla Niepodległej” to system małych dotacji przeznaczonych dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które zawrą koalicję z przynajmniej jednym z poniżej wymienionych podmiotów, w celu wspólnego wykonania zadania.

 

Kwalifikujący się partnerzy:

 • grupy nieformalne;
 • grupy sąsiedzkie;
 • amatorskie grupy i zespoły sportowe;
 • amatorskie grupy i zespoły artystyczne i muzyczne;
 • koła naukowe i koła zainteresowań;
 • szkoły podstawowe, gimnazjalne, licealne (w tym klasy szkolne);
 • spółdzielnie socjalne;
 • ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy samotnej matki, domy dziecka, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, domy/ośrodki opieki/seniora, świetlice  środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się lokalne inicjatywy na rzecz obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Dofinansowane zostaną inicjatywy zakładające współpracę mieszkańców oraz grup nieformalnych podejmowane na poziomie lokalnym.

 

Rodzaje kwalifikujących się zadań

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań:

 • dotyczących obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
 • angażujących uczestników w realizację zadania;
 • skierowanych do lokalnej społeczności;
 • rozwijających różne umiejętności uczestników, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
 • rozwijających wiedzę historyczną i obywatelską uczestników;
 • o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;

takie jak:

 • warsztaty, dyskusje, spotkania;
 • przeglądy, pikniki, hackatony bądź maratony wydarzeń (ale nie sportowych);
 • gry miejskie, questy, spacery, lekcje tematyczne.

 

Rezultatami kwalifikujących się zadań mogą być:

teksty prasowe, koncerty, nagrania muzyczne, instalacje, wystawy wewnętrzne i plenerowe (wraz z katalogami), murale, spektakle (teatralne, muzyczne i inne), oznakowanie miejsc pamięci, wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, plenery, panele dyskusyjne, wykłady, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, muzea społeczne, wydawnictwa (opracowanie rocznicowe, album, śpiewnik niepodległościowy, książka drukowana, e-book, audiobook, książka w formacie Daisy, gra planszowa lub karciana), film, audycja radiowa lub telewizyjna.

 

Powyższe formy nie mogą być samodzielnymi zadaniami, lecz muszą funkcjonować wyłącznie jako rezultaty określonych zadań.

 

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj.