PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405 0607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Ruszył Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej Fundacji im. Stefana Batorego

Piątek, 5 czerwca, 2020, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

W odpowiedzi na wyzwania i problemy, jakie postawiła przed organizacjami społecznymi epidemia koronawirusa Fundacja Batorego uruchomia Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej przeznaczony dla organizacji społecznych, które zajmują się ochroną praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, kontrolą przestrzegania zasad praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochroną środowiska i ochroną praw.

 

Kto może ubiegać się o dotację

O wsparcie z Funduszu ubiegać się mogą organizacje prowadzące działania w obszarach priorytetowych dla Fundacji:ochrona praw człowieka i równego traktowania, dbanie o przestrzeganie praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrona środowiska i praw zwierząt, szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w programie Demokracja w Działaniu, a które w związku z pandemią:

  • starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,

  • mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,

  • są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

 

Fundacja Batorego oferuje w ramach Funduszu dotacje w wysokości od 10 tys. do 30 tys. zł. Pula środków przeznaczona na dotacje wynosi 1 milion złotych.

Z dotacji można będzie pokryć wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła): koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej i komunikacji z otoczeniem, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym, zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną itp.

Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w okresie od 4 czerwca do 30 listopada 2020 pod mailem solidarnosciowy@batory.org.pl

Środki z dotacji będzie można wydawać od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku, w uzasadnionych wypadkach możliwe będzie pokrycie kosztów poniesionych przed przyznaniem dotacji.

 

Wzór wniosku do Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej

Więcej na stronie: https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-dzialaj-dalej/

Kontakt: solidarnosciowy@batory.org.pl