PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728 293031

Udostępnij:

Wnioski na dofinansowanie z Urzędu Pracy

Czwartek, 28 maja, 2020, #NGO, #Aktualności

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ze środków Funduszu Pracy z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – artykuł 15 zze.
 

Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru tj. od dnia 28.05.2020 r.  do dnia 10.06.2020 r. 
 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami stanowiącymi jego integralne elementy oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o wsparcie znajdują się na stronie https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej (złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl/  lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Dopuszcza się również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej:
- składając dokumenty w kopercie lub koszulce do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej w godzinach 7.30-20.00 od poniedziałku do piątku,
- pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 

UWAGA !!!
1. W przypadku złożenia dokumentów w wersji papierowej uprzejmie prosimy dodatkowo o zapisanie i złożenie Załacznika 15zze_Kalkulator_organizacje_pozarządowe na elektronicznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).

2. Wraz z wnioskiem obligatoryjnie należy składać wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o zatrudnianiu w danym miesiącu.
 
Ze względu na obecną sytuację wynikającą z postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 262 29 39 wew. 210, 258

 

Źródło finansowania:
Dofinansowanie jest objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy.