PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526 2728293031

Udostępnij:

Rada w trybie zdalnym

Wtorek, 26 maja, 2020, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 19 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Posiedzenie miało charakter zdalny ze względu na panującą pandemię COVID-19, a odbyło się za pomocą platformy ZOOM.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Bożena Borowiec - Przedstawiciel Prezydenta Miasta – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Damian Rutkowski - Przedstawiciel Prezydenta Miasta – I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Sławomir Żmudka - Radny Rady Miejskiej, Robert Witecki -  Radny Rady Miejskiej, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP, Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP oraz przedstawicielki WOP Magdalena Mike, Kaja Jagodzińska oraz Aleksandra Nadolna. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Piotr Seremet, pytając zebranych, czy wyrażają zgodę na przeprowadzenie posiedzenia w formie zdalnej. Rada podjęła Uchwałę nr 3/RDPPMDG/2020 w sprawie: zaopiniowania przeprowadzenia zdalnego posiedzenia w dniu 19 maja 2020 (głosowało 10 osób: 10 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego.

 

Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła pakiet pomocowy dla dąbrowskich ngo oraz rządową tarczę antykryzysową dla ngo. Następnie przeanalizowała zagrożenia i możliwości zmian w umowach dotacyjnych z organizacjami pozarządowymi. Zasygnalizowała konieczność przygotowania Rocznego programu współpracy na rok 2021, Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz harmonogram wyborów do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Poinformowała o wydaniu Zarządzenia nr 1043.2020 Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza z dnia 20.05.2020 r. w sprawie: realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19 oraz podała informacje o przekazaniu pisma do Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego dot. propozycji modyfikacji zadań bądź wykorzystania środków na współpracę z ngo w inny sposób (termin odpowiedzi: 29 maja  2020 r.) oraz pisma do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach umów zawartych w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (termin odpowiedzi: 25 maja 2020 r.).

 

Następnie głos zabrał Naczelnik WOP Piotr Drygała, który omówił proces Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego (trwająca sytuacja związana z pandemią, wymusiła zawieszenie w tym roku VIII edycji procedury osiedlowej) oraz Budżetu Obywatelskiego (został zmieniony i dostosowany do nowych zasad bezpieczeństwa). Nadal jednak prowadzone są procesy konsultacyjne i partycypacyjne w formie przekształconej lub jak konsultacje Parku Podlesie, które prowadzone były w formie on-line. Omówił także uchwały Rady Miejskiej powołujące dzielnice oraz ich rady, które zostały unieważnione decyzją Wojewody Śląskiego.