PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Zadania realizowane przez ngo w czasach COVID

Czwartek, 30 kwietnia, 2020, #NGO, #Dotacje, #Aktualności

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 oraz podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zdecydował się na zastosowanie art. 15zzm. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa pozwala na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zadania, które na tej podstawie zostały zrealizowane lub są realizowane opisane zostały poniżej.

 

Oferta Caritas Diecezji Sosnowieckiej  w Sosnowcu pn. „Bezpieczny dzień” dotyczy poszerzenia zakresu działalności Noclegowni Caritas przy ulicy Łącznej 31 w Dąbrowie Górniczej z nocnego na całodobowy system pracy. W związku na możliwość zarażenia COVID-19 podjęte działanie ma na celu zabezpieczyć i uchronić osoby bezdomne. Grupą docelową jest 50 osób bezdomnych powyżej 18 roku życia z Dąbrowy Górniczej. Zadanie realizowane w terminie: 26.03.2020-30.04.2020.

 

Oferta Fundacji Wolne Miejsce pn. „Organizacja dostawy paczek żywieniowych dla samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i seniorów o podwyższonym stopniu ryzyka zarażenia koronawirusem” polegała na przygotowaniu i dostarczeniu paczki ze śniadaniem wielkanocnym w dniu 12 kwietnia 2020 r. dla osób samotnych, seniorów zagrożonych zarażaniem koronawirusem, osobom ubogim oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym, zamieszkałym i przebywającym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, które wykorzystując formularz na stronie Fundacji Wolne Miejsce oraz infolinię Fundacji i Dąbrowską Linię Senioralną, zgłosiły się do przyjęcia takiej paczki. W sumie z terenu Dąbrowy Górniczej przyjęto ponad 200 zgłoszeń w ramach akcji i wszystkim zgłoszonym osobom w niedzielny wielkanocny poranek  wolontariusze Fundacji dostarczyli  pod drzwi paczki zawierające próżniowo zapakowane śniadanie, prezent świąteczny oraz stroik świąteczny. Zadanie realizowane w terminie: 01.04.2020-20.04.2020.

 

Oferta Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa pn.  „Wsparcie dla potrzebujących mieszkańców miasta w związku z COVID-19” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez  mieszkańców w związku z obowiązującym stanem epidemicznym. Celem projektu jest wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców takich jak: realizacja zakupów pierwszej potrzeby, realizacja recept w aptekach, dostarczenie paczek żywnościowych, rozwożenie maseczek oraz inne usługi. Wsparcie przewidziane jest dla mieszkańców naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem osób z podwyższonej grupy ryzyka zarażenia się koronawirusem w tym osób objętych kwarantanną. Zadanie realizowane w terminie: 10.04.2020-31.05.2020.

 

Oferta Caritas Diecezji Sosnowieckiej  w Sosnowcu pn. „Bezpieczny dzień” dotyczy kontynuacji  realizowanej od marca oferty polegającej na poszerzeniu zakresu działalności Noclegowni Caritas przy ulicy Łącznej 31 w Dąbrowie Górniczej z nocnego na całodobowy system pracy. W związku na możliwość zarażenia COVID-19 podjęte działanie ma na celu zabezpieczyć i uchronić osoby bezdomne. Grupą docelową jest 50 osób bezdomnych powyżej 18 roku życia z Dąbrowy Górniczej. Zadanie realizowane w terminie: 1.05.2020 - 31.05.2020.

 

Jeśli chcesz złożyć ofertę w tym trybie, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Aktywności Obywatelskiej mailowo: cao@dg.pl lub telefonicznie: 668 573 952.