PoWtŚrCzPtSoNd
01 02030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Udostępnij:

Terminy sprawozdawcze przesunięte!

Środa, 1 kwietnia, 2020, #NGO, #Aktualności

Ministerstwo Finansów wydało ważne dla podmiotów III sektora rozporządzenia - przesuwają one daty złożenia CIT-8, jak i sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

 

Sprawy związane z CIT-8

Na postawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.03.2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2020, poz. 542):

§ 1 Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

§ 2

1. Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:

1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

Rozporządzenie opublikowano z datą 27 marca 2020 r. Jest to też dzień jego wejścia w życie.

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych znajdziecie TUTAJ.

 

Sprawy związane ze sprawozdaniem finansowym

Dodatkowo weszło w życie rozporządzenie, które oznacza, że większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym) w 2020 r. będzie mogło sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe do końca czerwca 2020 oraz zatwierdzić je do końca września.

Na postawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020, poz. 570) § 3 pkt. 1 „Termin określony w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przedłuża się o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 180 i 284), i jednostek, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 8, o 2 miesiące.”

Rozporządzenie opublikowano z datą 31 marca 2020 r. Jest to też dzień jego wejścia w życie.

Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji znajdziecie TUTAJ.

 

Wyżej wymienione zmiany oznaczają wydłużenie terminów, a nie odstąpienie od obowiązku sporządzenia wyżej wymienionych dokumentów.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych ze sprawozdawczością finansową, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 668 573 952 bądź mailowo cao@dg.pl. Zachcamy także do skorzystania z usług doradcy ds. księgowości i prawa - jego pomoc pozwoli Wam na uniknięcie błędów związanych z przygotowaniem dokumentów finansowych.