PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23 242526272829
3031

Udostępnij:

Pakiet pomocowy dla dąbrowskich NGO

Poniedziałek, 23 marca, 2020, #Aktualności

Komunikat Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Marcina Bazylaka skierowany do dąbrowskich organizacji społecznych

Organizacje pozarządowe i dąbrowscy społecznicy,
w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii oraz trudną sytuacją związaną z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wirusa COVID-19, zwracam się do Was z informacją, iż pracujemy nad pakietem rozwiązań, których celem jest wsparcie organizacji obywatelskich i ograniczenie wpływu tej wyjątkowej sytuacji na dąbrowski III sektor.

Jako samorząd, który współpracuje z Państwem od lat na zasadach pomocniczości, partnerstwa i równego traktowania stron, zdaję sobie sprawę, iż dla Was jako organizacji obywatelskich, w zaistniałych okolicznościach, prawdziwym trudem jest nie tylko realizacja działalności misyjnej – statutowej, ale także podtrzymywanie bieżącej działalności, w tym ponoszenie kosztów stałych funkcjonowania w sytuacji znaczącego zmniejszenia wpływów zarówno z działalności statutowej, jak i odpłatnej działalności statutowej.

W związku z powyższym jestem otwarty na dokonanie zmian w podpisanych z Państwem umowach dotacyjnych – aneksowanie długości ich trwania czy zakresu obowiązywania, jak również dokonanie innych istotnych zmian tak, aby uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Oczekuję  także na wydanie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego rozporządzeń, które będą regulowały zasady udzielania wsparcia w zakresie tzw. tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych i umożliwią podjęcie przez dąbrowski samorząd dalszych działań wspierających III sektor.

Już dziś, zwracam się do Was z prośbą o przekazanie, za pośrednictwem poczty e-mail, właściwym merytorycznie Wydziałom Urzędu Miejskiego informacji o zagrożeniach związanych z realizacją zadań publicznych współfinansowanych ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Proponuję także, analogicznie do pakietu wsparcia dąbrowskich przedsiębiorców, następujące udogodnienia:

  • dla organizacji wynajmujący lokale gminne, które ze względu na sytuację musiały zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzeń Ministra czy zaleceń Wojewody Śląskiego i opłacania czynszu przez organizacje pozarządowe ze środków własnych, będą mogły wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego;
  • w najtrudniejszych przypadkach − na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją /zaleceniem wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia placówki do odwołania).

Dodatkowe informacje dotyczące lokali − MZBM –  32 260 86 46, 32 260 86 40, e-mail: mzbm@mzbm.com.pl.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów odnośnie zadań realizowanych we współpracy z miastem, zachęcam do kontaktu z Magdaleną Mike – Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 601 283 217 bądź mailowo mmike@dg.pl.

W razie potrzeby możecie Państwo liczyć na moją pomoc i wsparcie. Wierzę, że współdziałając przetrwamy ten trudny czas.

 

Marcin Bazylak

 

Zarządzenie Nr 1043.2020 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.05.2020 w sprawie: realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19.