PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
171819 20212223
242526272829

Udostępnij:

3 mln złotych na aktywizację wykluczonych społecznie

Środa, 19 lutego, 2020, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym – długotrwale bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne – wymagają szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy i walce z życiowymi trudnościami. Z myślą o nich powstał skierowany do podmiotów ekonomii społecznej program „Od wykluczenia do aktywizacji”.

Długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, bezdomne, uzależnione – to grupy najbardziej zagrożone zakluczeniem społecznym.

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dzięki któremu podmioty zatrudnienia socjalnego, czyli centra i kluby integracji społecznej, mogą podnosić jakość swojej oferty na rzecz tych osób.

Czym są kluby i centra integracji społecznej? – To instytucje odgrywające niezwykle ważną rolę we wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie do aktywności zawodowej czy pełnienia innych ról społecznych. Oferują profesjonalne wsparcie, możliwość uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy, ale też zdolności do samodzielnego przezwyciężania trudności życiowych.

Konkurs skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim centrów i klubów integracji społecznej, prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla.

Do wzięcia są 3 mln zł. Projekty będzie można realizować od początku marca do końca grudnia 2020 r.

Oferty będzie można składać w pięciu priorytetach wskazanych w programie, w szczególności w zakresie rozwoju usług reintegracyjnych świadczonych przez centra i kluby integracji społecznej i nawiązywania współpracy z pracodawcami. Pozostałe priorytety związane są z przeciwdziałaniem wykluczeniu młodzieży, wspieraniem włączania podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielcze oraz wsparciem ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego.

Wszelkie informacje o zasadach udziału w konkursie znajdą się w regulaminie, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS oraz na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl.

Oferty można składać do 2 marca br.

Szczegóły konkursu i materiały konieczne do wzięcia udziału w programie znajdują się pod tym linkiem