PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506 070809
10111213141516
17181920212223
242526272829

Udostępnij:

Wspieraj lokalnie!

Czwartek, 6 lutego, 2020, #NGO, #Aktualności, #1% dla Dąbrowskich OPP

Jeśli chcesz mieć wpływ na to jak zostanie wydany twój podatek i zależy Ci na tym, żeby w twojej okolicy działy się ciekawe rzeczy, a organizacje działające na terenie Dąbrowy Górniczej mogły działać jeszcze sprawniej - sprawdź, czy w twoim zeznaniu podatkowym e-PIT przekazałaś/przekazałeś 1% na wybraną, lokalną organizację pożytku publicznego! Rozliczając się z fiskusem nie zapomnij przekazać 1 % dla dąbrowskich organizacji pożytku publicznego. Masz na to czas do końca kwietnia!

 

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego OPP?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

 

W jaki sposób przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)?

Krok 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-pit

Krok 2. Wpisz swoje dane:

 • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2018
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2019

następnie potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018 lub użyj profilu zaufanego

 

Krok 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję "zmieniam organizację"
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zatwierdź tę zmianę

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję "zmieniam organizację"
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
 • zatwierdź tę zmianę

 

Potem wystarczy już tylko zaakceptować i wysłać zeznanie.

 

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia!

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2019 r:

 

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     KRS 0000222993
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: Noclegownia dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej

http://www.sosnowiec.caritas.pl/

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownie dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Noclegownia dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków, w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym, praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez wykwalifikowany wolontariat.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL

KRS 0000509628

http://furtacz.pl/

Jest organizacją zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin, aby ich szkolenia i doradztwo było na najwyższym poziomie. Trenerów i wykładowców szkolą autorskim programem „Tylko praktyka”. Fundacja Centrum Kształcenia Furtacz.pl zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej,
bezpiecznej pracy z azbestem i innymi materiałami rakotwórczymi i niebezpiecznymi.

W 2019 roku przeprowadzili wiele darmowych szkoleń dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, mających na celu propagowanie tego tematu wśród najmłodszych. Organizują bezpłatne konsultacje z zakresu prawa pracy oraz jej bezpiecznego i higienicznego wykonywania, także z substancjami niebezpiecznymi takimi jak np. azbest, ołów. Prowadzą działania popularyzujące wiedzę w wielu aspektach życia społecznego.DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
                                                                                                                                                                                                                                                                                       KRS 0000293251

http://www.szpital-dg.pl/fundacja/index.html

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.


DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „OTWARTE SERCA”

KRS 0000114529


Dąbrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, w ramach którego działa 10 pracowni tematycznych, prowadzone są: doradztwo zawodowe i treningi z trenerem pracy, psychoedukacja i edukacja seksualna, muzykoterapia, relaksacja i choreoterapia, rewalidacja, teatroterapia i filmoterapia, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z Nordic Walking, na basenie i ogólnorozwojowe oraz uspołeczniające. Realizują również program “Droga do przyszłości” kompleksowego i wielospecjalistycznego oddziaływania rewalidacyjnego, wspierającego dzieci i młodzież z deficytami rozwojowymi, z terenu Dąbrowy Górniczej. W ramach programu prowadzona jest terapia metodą EEG Biofeedback, terapia metodą Johansena, Warnkego, trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera, arteterapia.

Najważniejsze zrealizowane projekty: organizują wiele wydarzeń, dzięki którym ich beneficjenci maja szansę na bogaty rozwój społeczny, kulturalny i zawodowy.

 

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
                                                                                                                                                                                                                                                                            KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna, w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet, dzieci), bezrobociu, poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych.

Najważniejsze zrealizowane działania w 2019 roku to: "Świąteczne Zbiórki Żywności", "Akcja Pełny Tornister", "Akcja Zima", zorganizowanie "Światowego Dnia Głodu", półkolonii. Oprócz tego Stowarzyszenie prowadziło zbiórki odzieży, mebli, sprzętu RTV i AGD, artykułów szkolnych, artykułów ortopedycznych. W Dzień Dziecka Stowarzyszenie wydało 237 paczek, w "Światowy Dzień Głodu" 297, w Mikołajki 194. Wydanych łącznie zostało 1537 paczek dla 17691 osób. Ponadto, z ich pomocą wyremontowano mieszkanie 1 osobie. Dodatkowo Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie pokryło koszty leków dla 79 osób, wykupiło obiady szkolne dla trójki dzieci oraz zakupiło węgiel dla 3 osób.

 

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY

KRS 0000474362

http://www.eukc.pl/

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez : organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.


Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”

KRS 0000139088

www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od początku swojego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 młodych ludzi.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej; organizacja zajęć i wycieczek wakacyjnych, Olimpiad Sportów Niecodziennych oraz akcji promujących profilaktykę zdrowotną „Czas na Zdrowie” i „Miasteczko Zdrowia i Urody”.

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"

KRS 0000369145

www.wygrajmyrazem.org.pl

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność Fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. Trzy lata temu organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; projekt artystyczny pod hasłem „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”; Akcja Edukacyjno Kulturalna „Miej Obraz Osoby Niewidomej” czyli projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas którego dzieci przełamują bariery i lęki przed niepełnosprawnymi; projekt "Edu-Animacje", podczas którego stworzono film animowany o życiu osób niewidomych, o dużej wartości edukacyjnej. Nowością w 2019 roku, było zorganizowanie Przeglądu Talentów Wokalnych "Muzyka-Wyobraźnia-Ciemność", innowacyjnego konkursu dla młodych wokalistów, którego finał odbywał się w Dąbrowie Górniczej w całkowitej ciemności.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI

KRS 0000377619

http://fundacja-naszedzieci.pl/

Celem działalności Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Najważniejsze projekty: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie; w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; pikniki, akcje charytatywne dot. zdrowego stylu życia; ufundowanie nagród w przeglądzie piosenki dziecięcej; wsparcie organizacyjne zawodów w pierwszej pomocy; wspomaganie innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji; udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych i Festynie Małolata z programem edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży; organizacja i promocja wolontariatu.

 

FUNDACJA SZKOLNA TZN

KRS  0000237296

http://fundacjaszkolnatzn.pl/

Fundacja powstała z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Te doświadczenia są wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem TZN poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych, na terenie Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska.

Fundacja Szkolna TZN w 2019 roku wsparła Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów w organizacji akcji Mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy, działali na rzecz uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej fundując nagrody rozgrywek szkolnych ligi e-sport, dokonując zakupów do pracowni chłodnictwa i klimatyzacji.

 

KLUB SPORTOWY MYDLICE DĄBROWA GÓRNICZA

KRS 0000510469

https://ksmydlicedg.sportbm.com/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność sportową. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Środki uzyskane przez klub z 1% Państwa Podatku zostaną przeznaczone na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży KS Mydlice Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2019 roku: realizacja zadania publicznego w obszarze upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji w 2019 roku pt. "Organizacja zajęć szkoleniowo-wychowawczych piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Miasta Dąbrowa Górnicza; realizacja zadania publicznego w obszarze rozwoju sportu pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży wraz z ich uczestnictwem w rozgrywkach ligowych oraz organizacja zajęć szkoleniowych i udział drużyny seniorskiej w rozgrywkach ligowych Polskiego Związku Piłki Nożnej"; realizacja zadania publicznego w obszarze upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji pt. "Turniej Piłki Nożnej Sześciodniowej o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza"; organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci pt."Dąbrowa Górnicza Cup 2019" w Hali Sportowej Centrum; organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci pt. "Wiosna z Mydlicami 2019"; organizacja ponad 850 treningów piłkarskich dla dzieci oraz około 250 meczów i towarzyskich

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA

KRS 0000063580

www.kswhutnik.prv.pl

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa, a także organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE

KRS 0000297042

http://promienstrzemieszyce.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.


LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW

KRS 0000023953

http://teczabledow-1951.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych, LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.


MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA

KRS 0000274168

www.mksdabrowa.pl

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

KRS 0000235114

www.ptk-opp.pl

Polskie Towarzystwo Kulturalne działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie prowadzi wiele bezpłatnych zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. Organizuje wolny czas w sposób aktywny i twórczy. Wspiera indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. Przeciwdziała patologiom oraz izolacji społecznej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: Klub Młodych Zdobywców, Klub Podróżników, Otwarty Turniej Speed Stacks, Otwarty Turniej Hokeja Stołowego, zajęcia edukacyjno-animacyjne, Hope Festiwal.


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

KRS 0000012847

ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Działa w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji osób z dysfunkcją narządu wzroku. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 42 lat.

Najważniejsze zrealizowane projekty: zorganizowano szkolenia dla nowoociemniałych; kontynuowano usprawnienie ruchowe i ogólnie fizyczne poprzez różnego rodzaju wyjazdy rehabilitacyjno - terapeutyczne i inne formy aktywności fizycznej; kontynuowano terapię i rehabilitację poprzez szkolenia muzyczne i plastyczne; zorganizowano dyskusyjny Klub Książki Mówionej, odbywały się wieczorki poetycko-muzyczne – tematyczne, zorganizowano wyjazdy na koncerty oraz na spektakle; zorganizowano Dzień Białej Laski i Wigilię ze stosownymi programami artystycznymi; zapoznawano z nowymi uregulowanymi prawnymi dotyczącymi naszego środowiska, pokazu sprzętów; w ciągu całego roku prowadzono działalność informacyjno – poradniczą, z której korzystali nie tylko członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej.STOWARZYSZENIE DAR SERCA

KRS 0000301248

www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Od 2008 roku Stowarzyszenie prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci w wieku od 6-14 lat. Podejmuje działania mające na celu wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Promuje zdrowe odżywianie m.in. poprzez założenie ogródka ziołowego. W ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną finansuje obiady szkolne dla 100 dzieci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina. Uczy tolerancji organizując interaktywne audycje muzyczne prowadzone przez osobę niewidomą. Podopieczni Stowarzyszenia poznają świat poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, podróżnikami. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, wywołuje ciekawość poznawczą dzięki urządzaniu imprez i wycieczek edukacyjno-turystycznych dla chętnych dzieci z Dąbrowy Górniczej.

Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI , Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Akademia Zdrowego Dzieciaka, Otwórz oczy, baw się z nami bez przemocy w świetlicy środowiskowej, Pajacykowa Sieć Pomocowa.


STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"

KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

Najważniejsze realizowane projekty to: „Projekt PZU Fundacja” czyli aktywizacja społeczna, zawodowa i kulturalna osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, projekt "Młodzi Niepełnosprawni - Sprawni z Fundacją PZU", "Historia zawarta w sztuce - dostępna dla niepełnosprawnych", projekt we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Nie tylko wysoka - popkultura dostępna dla wszystkich".

 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRS 0000186577

ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.

www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

  

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ

KRS 0000528257

https://kociaprzystan.wordpress.com/

Zwierzęta chore, młode lub takie, które po miesiącach lub latach spędzonych w ciepłych domach zostają wyrzucone na ulice, nie są w stanie poradzić sobie same, przez co są narażone na wypadki, choroby i agresję ze strony innych stworzeń. To właśnie z myślą o nich, założone zostało Stowarzyszenie Kocia Przystań, w której na każdego kota czeka ciepłe posłanie, pełna miska, czysta kuweta i mnóstwo miłości ze strony wolontariuszy. Organizacja dzięki ciężkiej pracy ludzi dobrej woli działa na rzecz pomocy bezdomnym kotom. Zajmuje się odławianiem porzuconych, osieroconych i chorych kotów, które bada, leczy, szczepi, a następnie szuka dla nich odpowiedzialnego i kochającego domu.


STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

KRS 0000204851

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych.

Do ważnych działań podejmowanych przez organizację  zaliczyć należy także utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rzędowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i zagranicy, jak również nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, wymiana doświadczeń z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy.


STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
                                                                                                                                                                                                                                                                           KRS 0000169477

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko, oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawczej po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
                                                                                                                                                                                                                                                                                       KRS 0000131323
                                                                                                                                                                                                                                                                                         ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej

www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Najważniejsze projekty to: organizacja kolonii letnich i zimowych, czyli zorganizowany wypoczynek zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, imprezy okolicznościowe (święta, Dzień Dziecka, Mikołajki, występy artystyczne  itp.), działalność charytatywna – paczki żywnościowe, zbiórki produktów pierwszej potrzeby, środków czystości.


ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      KRS 0000004050

www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa, a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną, a niektóre działania kierują wprost do dorosłych.
 

Najważniejsze projekty to poświęcenie roku 2019: "12 miesięcy z ekologią" - projekt, w którym obchodzili święto ekologiczne przypadające na dany miesiąc. Organizowali warsztaty, wycieczki, happeningi, konkursy, chcąc zwrócić przy tym uwagę na różnorodność tematów dotyczących ochrony środowiska naturalnego; projekt "Reklamówka - przyjaciel czy wróg", gdzie oprócz wiedzy teoretycznej nt. odpadów foliowych (kilkaset przeprowadzonych warsztatów na terenie całej Metropolii), szyli i ozdabiali wraz z młodzieżą torby zakupowe zrobione ze starych ubrań, obrusów itp. Torby te Stowarzyszenie rozdawało mieszkańcom, w zamian za obietnicę nie korzystania z toreb foliowych. W 2019 rozpoczęli realizację projektu warsztatowego "Dlaczego jest tak gorąco", dotyczącego zmian klimatycznych i sposobów na zrównoważoną konsumpcję. Kolejny projekt na koncie Stowarzyszenia "Ekologia na co dzień" to zajęcia z ziołami, artrereycklingiem, rozbudowa ogrodu sensorycznego Ziemia i My o kamienną ścieżkę, nowe nasadzenia i obiekty żywej architektury.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA
                                                                                                                                                                                                                                                                                 KRS 0000273051
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza

http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków; harcerska akcja zimowa i harcerska akcja letnia, czyli zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii i wakacji; „4 pory roku młodego ekologa”, czyli całoroczny program edukacji ekologicznej.

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                            KRS 0000116212
                                                                                                                                                                                                                                                                              ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie. 

 

TEEN CHALLENGE CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA

KRS 0000152376

ze wskazaniem: oddział w Dąbrowie Górniczej

Przedmiotem ich działalności statutowej jest m.in. niesienie pomocy ludziom uzależnionym i współuzależnionym, osobom będącym ofiarami przemocy, bezdomnym, samotnym, zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym, udzielanie wsparcia osobom szukającym pomocy dla swoich bliskich oraz dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Niosą wsparcie i pomoc opartą o zasady etyki chrześcijańskiej prowadząc Punkt Konsultacyjny, organizując otwarte spotkania trzeźwościowe, prowadząc chrześcijańską grupę wsparcia, prowadząc spotkania motywacyjne na szpitalnych oddziałach Terapii Uzależnień.

Najważniejsze projekty: co tydzień w ramach streetworkingu realizują program Coffee House, dzięki któremu docierają bezpośrednio do ludzi uzależnionych i bezdomnych w ich "naturalnym" środowisku; zorganizowanie w Domu Kultury w Ząbkowicach trzech, całodniowych otwartych spotkań trzeźwościowych pn. "Dni Trzeźwości w Dąbrowie Górniczej"; w listopadzie 2019 uruchomili w Ząbkowicach Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy, bezdomnych, samotnych i szukających pomocy dla swoich bliskich; od lipca raz w miesiącu prowadzą spotkania motywacyjne na szpitalnych oddziałach Terapii Uzależnień w Gorzycach i Lublińcu, oraz na świetlicy wsparcia dziennego dla bezdomnych Fundacji "Futprints" w Katowicach; od października zaangażowali się również w pomoc podopiecznym ze Schroniska dla bezdomnych "ARKA" w Dąbrowie Górniczej.  

 

Związek Stowarzyszeń Pogoria IV

KRS 0000661931  

Celem działalności Związku jest działalność pożytku publicznego, społeczenia użyteczna, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej w zakresie kultury, sportu, rekreacji, turystyki, bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, nauki, techniki, edukacji i pomocy społecznej.