PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405 060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Rada w trybie obiegowym

Czwartek, 5 grudnia, 2019, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 27-28 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek Przewodniczącego Rady Piotra Seremeta na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Damian Rutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Sławomir Żmudka – Przedstawiciel Rady Miejskiej, Robert Witecki – Przedstawiciel Rady Miejskiej, Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP, Łukasz Baruch - Fundacja na rzecz promowania osób niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”/DFOP.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację z prośbą o zaopiniowanie projektu Zarządzenia w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2020 r. w ramach art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) oraz projektu Zarządzenia w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W efekcie otrzymano 7 pozytywnych opinii. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMDG o wyniku prac Rady oraz  Uchwałę nr 6/RDPPMDG/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2020 r. w ramach art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy) oraz Uchwałę nr 7/RDPPMDG/2019 z dnia 27-28 listopada 2019 roku w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.