PoWtŚrCzPtSoNd
010203
040506 07080910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Udostępnij:

Konsultujemy Roczny Program!

Środa, 6 listopada, 2019, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Drodzy pozarządowcy! Przygotowanie i konsultacje mapy drogowej współpracy Dąbrowy Górniczej z organizacjami społecznymi wkraczają w ostatnią fazę. Dziś rozpoczęliśmy konsultacje całości dokumentu.

 

W III etapie konsultacji „Programu współpracy na rok 2020” poddajemy całość projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Do 15 listopada można zgłaszać uwagi.

 

Program do pobrania:

w wersji pdf

 

Konsultacje odbywają się zgodnie z procedurami w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zobacz ogłoszenie o konsultacjach

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   6.11.2019
Termin zakończenia konsultacji:   15.11.2019Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: "Konsultacje z organizacjami pozarządowymi",
- www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego"


Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Sienkiewicza 6a) pok. 9

tel. 668 573 952, mail: cao@dabrowa-gornicza.pl


Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Magdalena Mike – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej

tel. 668 573 952, mail: cao@dabrowa-gornicza.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:
- w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: 41-300, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21,
- w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ngo@idabrowa.pl
 

Przygotowanie projektu Programu współpracy zostało poprzedzone:

  • Zbieraniem zadań proponowanych do realizacji w roku 2020 przez NGO i wydziały/biura merytoryczne,
  • Zbieraniem od NGO uwag do obecnie funkcjonującego programu współpracy,
  • Spotkaniami grupy ds. dotacji 2020,
  • Spotkaniami grup branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
  • Spotkaniami branżowymi  z naczelnikami i pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Opiniować "Program współpracy na rok 2020"  19 listopada będzie Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz 18 listopada Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.