PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
2122 2324252627
28293031

Udostępnij:

Składamy wnioski do MZBM

Wtorek, 22 października, 2019, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności, #Lokale dla NGO

W związku z wydanym w dniu 14 lipca 2016 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza   nr 1139.2016 w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 692.2015 Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza z dnia 9.12.2015 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu opiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych  w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy przypominamy o konieczności złożenia wniosków o zwolnienie z opłat czynszowych.

 

W  myśl zapisów zawartych w Zarządzeniu organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz organizacje kombatanckie zamierzające ubiegać się o zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach wynajmowanych z zasobów gminy na rok 2018 zobligowane są do złożenia wniosku w Kancelarii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Tysiąclecia 20 lub przesłania go pocztą na adres MZBM w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe z działalności za rok 2018 oraz wypis z właściwego rejestru. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do MZBM.

 

Warunkiem koniecznym zwolnienia z czynszu jest niezaleganie z opłatami wobec MZBM lub w razie wystąpienia zaległości, zawarta z MZBM ugoda o rozłożenie zaległości na raty.

 

Podmioty, które zamierzają ubiegać się o zwolnienie z opłat zachęcamy, aby skonsultować treść składanego do MZBM wniosku z pracownikami Centrum  Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Spotkanie z pracownikiem należy ustalić telefonicznie 668 573 952 lub mailowo cao@dabrowa-gornicza.pl.