PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21 222324252627
28293031

Udostępnij:

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Poniedziałek, 21 października, 2019, #Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

 

Gmina Dąbrowa Górnicza została zakwalifikowana do powyższego Programu.

 

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program zakłada finansowe wsparcie samorządów w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej do 80 procent kosztów realizacji zadania.

 

Dofinansowanie Programu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Dąbrowa Górnicza wynosi 48.000,00 zł.

 

Beneficjentami programu są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

 

W Module realizowanym w 2019 r przez Gminę Dąbrowa Górnicza świadczenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania tej osoby. Dzięki niej będą mogli zyskać czas dla siebie. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów między innymi poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa podczas ich nieobecności spowodowanej koniecznością załatwienia codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna.

 

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane poprzez zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych, pomoc tym osobom w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

W 2019 r z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać do 20 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, o których mowa powyżej w wymiarze do 100 godzin na opiekuna. Łącznie liczba godzin usług opieki wytchnieniowej do 31.12.2019 r nie powinna przekroczyć 2000 godzin. Opiekunowie dzieci z orzeczoną  niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będą ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

 

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych, odpowiednio według miejsca zamieszkania do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy: Al. Piłsudskiego 2, ul. Chemiczna 2, ul. Wyszyńskiego 1, ul. Obrońców Pokoju 7, ul. Przedziałowa 1.

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

– 571332280 – Koordynator Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych,

– 571332260 – Koordynator Zespołu nr 1 – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332275 – Koordynator Zespołu nr 2, 2a, 3a – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332316 – Koordynator Zespołu nr 3 – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332290 – Koordynator Zespołu nr 4 – Dział Pomocy Środowiskowej.