PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627 28293031

Udostępnij:

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Wtorek, 27 sierpnia, 2019, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz programu wieloletniego. W okresie od 19 lipca pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2020 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich.

 

W efekcie otrzymano 226 propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz 13 obszarów tematycznych, w których Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej deklarują chęć zlecenia realizacji zadań podmiotom społecznym.

 

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

  

Koniec pierwszego etapu to początek kolejnego, w którym czekają na organizacje pozarządowe i wydziały następujące działania: spotkania robocze, konsultacje branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami Wydziałów.

 

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordynuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonów 668 573 952.

 

Całość prac związanych z przygotowaniem zasad współpracy na rok 2020 reguluje Zarządzenie Nr 471.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 15.06.2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 oraz  Programu wieloletniego.