PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
050607 08091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Środa, 7 sierpnia, 2019, #Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, Gmina Dąbrowa Górnicza została zakwalifikowana do powyższego Programu.

 

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

 

Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikujące się do Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 nie będą ponosiły odpłatności za te usługi. W Gminie Dąbrowa Górnicza Program realizowany będzie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej,

Al. Piłsudskiego 2, ul. Chemiczna 2, ul. Wyszyńskiego 1, ul. Obrońców Pokoju 7, ul. Przedziałowa 1.

 

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów :

– 571332280 – Koordynator Zespołu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych,

– 571332260 – Koordynator Zespołu nr 1 – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332275 – Koordynator Zespołu nr 2, 2a, 3a – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332316 – Koordynator Zespołu nr 3 – Dział Pomocy Środowiskowej,

– 571332290 – Koordynator Zespołu nr 4 – Dział Pomocy Środowiskowej.