PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526 2728293031

Udostępnij:

Kolejne DFOP za nami

Wtorek, 26 marca, 2019, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 19 marca 2019 r. w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie CIVITAS, Stowarzyszenie Ziemia i my, Stowarzyszenie Linia, Fundacja Godne Życie, Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowa Górniczej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Droga, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, PTK, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Forum Terenów Zielonych, Stowarzyszenie Dar Serca, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie Soma, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Małolat, Spółdzielnia VENDO, Stowarzyszenie ASTMOODDECH, OSP Trzebiesławice, OSP Ujejsce, Stowarzyszenie Plastyczna Dabrowa, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Fajna Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów, Stowarzyszenie MOTOSERCE, Stowarzyszenie Komitywa, SAS Dąbrowiacy, Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce, Inicjatywa Dąbrowska oraz przedstawiciele Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Kaja Jagodzińska, Magdalena Mike oraz Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Łukasz Kolber, który przedstawił zebranym program posiedzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Następnie pracownik WOP Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik omówiła projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. Po wysłuchaniu propozycji członkowie DFOP rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. DFOP podjęła Uchwałę nr 1/2019 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (głosowało 36 osób: 34 osób za, 0 osób przeciw, 2 wstrzymały się od głosu).

 

W kolejnym punkcie Agnieszka Sienkiewicz-Ćwik omówiła projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza. DFOP podjęła Uchwałę nr 2/2019 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie utworzenia Jednostek Pomocniczych Miasta Dąbrowa Górnicza (głosowało 36 osób: 36 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

Następnie Zastępca Naczelnika WOP Magdalena Mike przedstawiła zebranym Zarządzenie Nr 225.2019 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 14 marca 2019r.w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji  w ramach art. 19a ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy). Zaprosiła również na spotkania dotyczące wypracowania zasad  dotyczących nowych wzorów oferta realizacji zadania publicznego obowiązujących w Dąbrowie Górniczej, które odbędą się w dniach 26 marca, 2 i 9 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Zaprosiła również wszystkich zebranych na Sobotę dąbrowskich OPP, która zaplanowana została na dzień 6 kwietnia 2019 r. Magdalena Mike przedstawiła również zebranym zmiany dotyczące składania CIT-8 za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego.

 

W kolejnym punkcie spotkania zebrani członkowie DFOP wybrali swoich przedstawicieli do dwóch ciał opiniodawczo-doradczych. Rekomendacją nr 1/2019 w sprawie: powołania przedstawicieli DFOP do Zespołu Konsultacyjnego ds. Polityki Rowerowej z dnia 19 marca 2019 r., wybrani zostali Monika Kosmala – Klub Rowerowy Ghostbikers, Jan Brzost – Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Tadeusz Kozerski – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Natomiast Rekomendacją nr 2/2019 w sprawie: powołania przedstawiciela DFOP do Powiatowej Rady Rynku Pracy z dnia 19 marca 2019r., wybrany został Michał Kucharski – Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z wyboru.

 

 

Następnie członkowie organizacji zaprosili na wydarzenia przez siebie organizowane w najbliższym czasie.