PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18 192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Kolejne posiedzenie Rady za nami

Poniedziałek, 18 marca, 2019, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 14 marca 2019 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady:  Bożena Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Robert Witecki – Radny Rady Miejskiej, Sławomir Żmudka - Radny Rady Miejskiej, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP, Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP i przedstawicielka WOP Magdalena Mike. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Piotr Seremet, przedstawił zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Pierwszym punktem posiedzenia było przekazanie powołań nowych członków Rady, czyli Robertowi Witeckiego – Radny Rady Miejskiej, Sławomirowi Żmudce - Radny Rady Miejskiej oraz Bożenie Borowiec – II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Następnie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła zasady funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Następnie Piotr Drygała Naczelnik WOP przedstawił projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza. Po wysłuchaniu propozycji członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. Rada podjęła Uchwałę nr 1/RDPPMDG/2019 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Dąbrowa Górnicza (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

W kolejnym punkcie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy). Po wysłuchaniu propozycji Rada podjęła Uchwałę nr 2/RDPPMDG/2019 w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza (tryb pozakonkursowy) (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

Następnie Rada wybrała Renatę Zarembę jako przedstawiciela prezydium DFOP oraz Damiana Krępę jako przedstawiciela organizacji pozarządowej (kandydatura osoby z tzw. wolnego naboru) na członków komisji  konkursowej oceniającej oferty w konkursie na dofinansowanie projektów w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach projektu „Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej" (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

W wolnych wnioskach Piotr Seremet Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego poruszył kwestię nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Po dyskusji Radę przyjęła Stanowisko nr 1/RDPPMDG/2019 z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie: nowelizacji ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich (głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

Na tym spotkanie zakończono.