PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21 222324252627
28293031

Udostępnij:

Jak przekazujemy 1% w 2019 roku

Poniedziałek, 21 stycznia, 2019, #NGO, #Aktualności, #1% dla Dąbrowskich OPP

Blady strach, który padał na OPP z powodu zmian w sposobie rozliczania się z urzędem skarbowym w 2019 r., nie powinien paraliżować ich kampanii procentowych. Namawiajmy podatników do aktywności, od której zawsze zależał wynik 1%.

 

Rozliczenia w 2019 r.

Podatnicy dostają wypełnione PIT-y dzięki usłudze Twój e-PIT. Mogą je weryfikować i uzupełniać. Ale mogą też nie zrobić nic i nie zostaną za to ukarani. Dla chętnych jest nadal możliwość wysłania do urzędu skarbowego PIT-a papierowego. Podobnie jak w ubiegłych latach emeryci i renciści mogą korzystać z PIT-OP. Tak w największym skrócie przedstawiają się zasady rozliczeń podatkowych w 2019 roku - za 2018 r. Jak w tym wszystkim wygląda przekazywanie 1%? Bardzo podobnie, a z pewnej perspektywy może nawet lepiej. Przyjrzyjmy się bliżej sposobom na wsparcie organizacji pożytku publicznego w 2019 r.

 

Twój e-PIT

Od 15 lutego 2019 r. podatnicy będą mogli korzystać z usługi Twój e-PIT. To nowy sposób rozliczania się z podatków. Dotyczy deklaracji PIT-37 i PIT-38. Podatnicy będą mogli wskazywać nowe OPP w swoich zeznaniach elektronicznych lub pozostawiać stare (wskazane w latach ubiegłych). Twój e-PIT będzie preferowaną w 2019 r. formą rozliczeń podatkowych. Ministerstwo Finansów prowadzi kampanie informacyjną o nowej usłudze i związanych z nią zmianach w rozliczeniach podatkowych – w tym zmianach dotyczących 1%.

 

Jak będzie wyglądało przekazywanie 1% w Twój e-PIT? Przede wszystkim zależy to od tego, czy w zeznaniu za rok 2017 skorzystaliśmy z 1% i wskazaliśmy OPP. Podzielmy więc podatników na dwie grupy – na tych, którzy w 2018 r. przekazali 1% i na tych, którzy nie przekazali.

 

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) PRZEKAZALI 1%

Podatnik, który w ubiegłym roku skorzystał z mechanizmu alokacji, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze Twój e-PIT, znajdzie dane organizacji pożytku publicznego wspartej przez niego w 2018 r. Wyświetli mu się numer KRS tej organizacji oraz jej nazwa. Będzie tak, jeśli organizacja nadal (tzn. w 2019 r.) uprawniona jest do zbierania 1% (tzn. znajduje się w wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności).

Podatnik może zmienić organizację lub zostawić tę samą, co w roku poprzednim. Analogicznie może też zmienić lub zostawić cel szczegółowy (może go też w ogóle „wyczyścić”). Ma też możliwość zaznaczenia pola, w którym wyraża zgodę na przekazanie OPP swoich danych. Wszystkie „ustawienia” dotyczące 1% z roku ubiegłego zostają więc skopiowane do jego aktualnego rozliczenia. Wyjątek stanowi kwota 1%, która aktualizuje się, wraz ze zmianą kwoty podatku.

Wszystkie dane dotyczące 1% skopiowane z ubiegłego roku można oczywiście zmieniać przy okazji uzupełniania lub weryfikowania swojego rozliczenia. Można też nie mieć potrzeby dokonania rozliczenia czy weryfikacji, ale wejść do swojego elektronicznego PIT-a tylko po to, żeby właśnie zmienić coś związanego z 1% (np. samą organizację, albo cel szczegółowy).

Jednak podatnik może okazać się leniwy lub nie mieć dobrego powodu zaglądania do rozliczenia. Mimo to nawet nic nie robiąc przekaże 1%. Trafi on do OPP, którą wskazał w roku ubiegłym. 1% nie zostanie przekazany tylko w jednej sytuacji – jeśli OPP wskazanej w ubiegłym roku nie ma już w wykazie.

 

Podatnicy, którzy w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) NIE PRZEKAZALI 1%

W przypadku podatnika, który w roku ubiegłym nie przekazywał 1%, pola dotyczące 1% będą puste. Twój e-PIT nie wskaże OPP za takiego podatnika – musi on to zrobić sam. Oczywiście Twój e-PIT oferuje mu pełną swobodę we wskazaniu OPP, celu szczegółowego i zdecydowaniu czy chce przekazać swoje dane wspieranej organizacji. Jest szansa, że kształt usługi Twój e-PIT skłoni podatnika, który nigdy nie korzystał z 1%, do zainteresowania tą możliwością. Pole, w którym wybieramy organizację pożytku znajdzie się zaraz obok najważniejszych danych podatnika i trudno będzie nie zwrócić na nie uwagi.

 

Twój e-PIT – pytania i odpowiedzi

11 stycznia mieliśmy okazję uczestniczyć w webinarium zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów. Pierwsza część spotkania poświęcona była właśnie przekazywaniu 1% w Twój e-PIT. Na pytania organizacji pozarządowych odpowiadała Renata Domasiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego.

Odpowiedzi na pytania podobne do tych, które padły podczas webinarium znajdziemy też w serwisie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl. Poniżej kilka wybranych pytań i odpowiedzi o 1% w 2019 r.

 

Jak przekazać 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w usłudze Twój e-PIT?

W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego).

 

Co, jeśli podatnik chce zmienić OPP?

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku.

Aby to zrobić, podatnik musi wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Numer KRS OPP będzie widoczny na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

 

Co w sytuacji, jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcieli przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji?

W takiej sytuacji środki z 1% podatku zostaną przekazane na konto OPP wskazanej w PIT. Podatnik może sprawdzić i poprawić dane w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT, np. zmienić cel szczegółowy na cel aktualnie wskazywany przez OPP.

Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP, które mają prawo do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli OPP znajduje się w wykazie, to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.

 

Co, jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w tym roku?

W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP. Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w serwisie Ministerstwa Finansów: Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT? Pytania i odpowiedzi, podatki.gov.pl

 

Nadal dostępne formy papierowe

Nie wszyscy podatnicy, którzy chcą wprowadzać w swoich rozliczeniach zmiany, muszą korzystać z formy elektronicznej. Urzędy skarbowe nadal przyjmować będą rozliczenia papierowe. „Tradycjonaliści” korzystają z podobnego formularza jak w latach ubiegłych i mogą oczywiście uwzględnić w swoim rozliczeniu 1%.

Możliwość wysłania papierowej deklaracji pozostaje też w przypadku PIT-OP. Przypomnijmy, że jest to specjalny PIT dla emerytów i rencistów (dla osób rozliczanych przez organy rentowe), który umożliwia im wskazywanie organizacji pożytku i przekazanie 1%, bez konieczności rozliczania podatku. Ten „wyspecjalizowany” PIT, opracowany tylko z myślą o ułatwieniach w przekazywaniu 1%, pojawił się 2 lata temu. Przy rozliczeniach za 2017 r. z PIT-OP skorzystało ponad 100 tys. uprawnionych.

 

Kampania informacyjna Ministerstwa Finansów i jak w tym wszystkim powinny się zachować OPP

Obawy, że nowe zasady rozliczeń mogą stanowić zagrożenie dla 1%, opiera się na przekonaniu, że podatnicy, którzy do tej pory składali swoje PIT-y (PIT-37 lub/ i PIT-38) do urzędu skarbowego, ponieważ za ich niezłożenie (nierozliczenie się z podatków) groziła kara, teraz nie zrobią nic. Nie ma kary, nie ma obowiązku – nie zaglądamy do PIT-ów! A więc również nie przekazujemy 1%.

Taka obawa może być realna. Jednak przy wprowadzaniu zmian starano się zapobiec sytuacji, kiedy brak aktywności ze strony podatników zmniejsza kwoty przekazywane w ramach 1%. Zasada, że OPP z poprzedniego roku przepisywana jest do aktualnej deklaracji, powoduje – w najgorszym scenariuszu, kiedy wszyscy podatnicy są niezainteresowani rozliczeniami – odtworzenie puli jednego procenta z roku ubiegłego. W ten sposób 1% pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie, choć będziemy mieli do czynienia z negatywnym zjawiskiem „zabetonowania” podziału środków między poszczególnymi organizacjami.

Resort finansów tak zaprojektował formularz w usłudze Twój e-PIT, żeby dane o 1% były jednymi z najważniejszych, najbardziej widocznych dla podatnika informacji. Wyświetlają się przy kluczowych danych identyfikujących podatnika i wskazujących wielkość jego podatku. Nie sposób ich przegapić. Trudno za to uznać, żeby w „tradycyjnym” formularzu PIT dane te były wyeksponowane. Zawsze szukaliśmy ich pod koniec formularza – teraz mamy je na „dzień dobry”.

Ministerstwo zapewnia też, że w kampanii informacyjnej o usłudze Twój e-PIT w ogóle nie będzie eksponować zasady, że podatnik nie musi się już rozliczać. Przeciwnie – przedstawia argumenty na rzecz weryfikowania swoich PIT-ów. Bez tego podatnik nie wykorzysta wszystkich dostępnych dla niego ulg, a także opóźni sobie datę ewentualnego zwrotu nadpłaty podatku. MF namawia do aktywności – w tym do korzystania z 1%. Ponadto dla tradycjonalistów zostaje możliwość rozliczenia papierowego, a dla emerytów i rencistów PIT-OP. W przypadku tej ostatniej grupy nie ma racjonalnych powodów do podejrzeń, że zachowają się inaczej niż w latach ubiegłych.

Ministerstwo Finansów namawia do aktywności i przedstawia argumenty za zaglądaniem i weryfikowaniem zeznań podatkowych. Do aktywności powinny namawiać również organizacje pożytku publicznego. Ale czy cokolwiek innego robiły w poprzednich kampaniach procentowych? To jak dużo osób korzysta z mechanizmu 1% zawsze zależało od aktywności podatników. Od tej aktywności zależeć będzie również teraz. Informujmy podatników jak w 2019 r. przekazać 1% OPP, namawiajmy ich żeby nie rezygnowali z możliwości wprowadzania zmian w swoje zeznania, żeby wskazywali w nich organizacje, które chcą wesprzeć.

 

Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1% za 2018 r. można znaleźć w portalu ngo.pl

szukaj OPP na: POZYTEK.NGO.PL

 

Rafał Kowalski, ngo.pl