PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627 282930

Udostępnij:

Kolejna Rada w trybie obiegowym

Wtorek, 27 listopada, 2018, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 22-23 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasza Kolbera na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Damian Rutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Joanna Mizera - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, i Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Łukasz Baruch - Fundacja na rzecz promowania osób niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z mailem Piotra Drygały (Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej) z dnia 21 listopada należy wyznaczyć kandydata na członka społecznego w ramach komisji konkursowej Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególny uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia. Piotr Drygała zaproponował kandydaturę Alicji Kowalskiej ze Stowarzyszenia CIVITAS. Posiedzenie trwało do dnia 23 listopada 2018 r. W efekcie otrzymano 8 pozytywnych rekomendacji członków Rady. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku prac Rady oraz  Uchwałę nr 6/RDPPMDG/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydatury Alicji Kowalskiej na członka społecznego komisji konkursowej Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej priorytetowego obszaru rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególny uwzględnieniem terenu Fabryki Pełnej Życia.