PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920212223 2425
2627282930

Udostępnij:

RDPPMDG w trybie obiegowym

Piątek, 23 listopada, 2018, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 15-16 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasza Kolbera Na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza pkt 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt 10 Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny. Po upływie 24 godzin zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Damian Rutkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Joanna Mizera - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie/DFOP, Agnieszka Zagrodnik - Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej/DFOP, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Renata Solipiwko - Radna Rady Miejskiej, Łukasz Baruch - Fundacja na rzecz promowania osób niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”/DFOP.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z Uchwałą nr XLV/888/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcie "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" konieczne jest powołanie komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 r., które znajdują się w projekcie Zarządzenia Prezydenta Miasta stanowiącym załącznik do informacji mailowej. Posiedzenie trwało do dnia 16 listopada 2018 r. W efekcie otrzymano 7 pozytywnych rekomendacji członków Rady. Trzech członków Rady nie odpowiedziało na maila. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku prac Rady oraz  Uchwałę nr 5/RDPPMDG/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie: powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dotacje z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na realizację zadań własnych gminy i powiatu w 2019 roku.