PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
1213 1415161718
19202122232425
2627282930

Udostępnij:

Koła gospodyń wiejskich także sprawą miast

Wtorek, 13 listopada, 2018, #NGO, #Aktualności

Koła Gospodyń Wiejskich stanowią ważny element społeczeństwa obywatelskiego – oprócz Ochotniczych Straży Pożarnych są często najstarszymi organizacjami działającymi lokalnie. Podmiotami, które zrzeszają społeczność lokalną, są miejscem dbałości o lokalną tradycję i zwyczaje, łączą pokolenia i uczą historii małych ojczyzn. KGW na stałe wpisały się w obywatelską mapę nie tylko obszarów wiejskich, lecz także wielu miast w Polsce, prowadząc działalność społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatową, wspierając przedsiębiorczość kobiet czy tworząc warunki do spędzania czasu wolnego mieszkańcom.

 

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich (Druk Sejmowy nr 2954) miała stanowić nową, odrębną od dotychczas obowiązującej, kompleksową regulację normatywną, określającą formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW oraz tryb zakładania i organizację wewnętrzną KGW. Przewidywać podniesienie rangi KGW do poziomu wyposażonych w osobowość prawną, samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych rolników (kółek rolniczych), a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnić miała niezbędne warunki dla skutecznej realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą również mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi, w formie dotacji.

 

KGW pilnie potrzebują przyznania im osobowości prawnej. Obecnie poszczególne KGW nie mają możliwości ubiegania się o dotacje. Ustawa mająca na celu zapewnienie szybkiej rejestracji KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz kultywowania folkloru i polskiej bogatej tradycji nie uwzględnia jednak złożoności procesu formowania się lokalnych samorządów – odbierając możliwość skorzystania z zawartych w niej przywilejów KGW z terenów miast.

 

Zapis art. 2 ust. 1 ustawy – „Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich” – jasno wskazuje, że nie dotyczy ona tych bytów, które swoje siedziby mają na terenach miast. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wystosował apel do Prezydenta RP o weto względem ustawy o kołach gospodyń wiejskich, które również otrzymali: Związek Miasta Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Komitet ds. Pożytku Publicznego.

 

Na liczne błędy w ustawie zwrócił uwagę Adam Szulczewski w swojej opinii przygotowanej dla Portalu ngo.pl TUTAJ oraz przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej wnieśli uwagi dotyczące możliwości funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich na terenach miejskich – TUTAJ. Swoją opinię dotyczącą wątpliwości zgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich przekazanej ponownie przez Sejm RP uchwałą Senatu RP (druk sejmowy 2954) wyraził Rzecznik Praw Obywatelskiech TUTAJ oraz Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu TUTAJ.

Szczegółowy proces legislacyjny dostępny TUTAJ.