PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
15 161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Odbyła się kolejna RDPP

Poniedziałek, 15 października, 2018, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 10 października 2018 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2017-2020. Przedmiotem spotkania było m.in. przedstawienie informacji z przebiegu konsultacji oraz prac nad  „Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz przedstawienie projektu Rocznego programu współpracy.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Joanna Mizera – Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Damian Rutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Renata Solipiwko – Radna Rady Miejskiej, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa/DFOP, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem/DFOP i przedstawicielka Wydziału Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Piotr Seremet, przedstawił zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike przedstawiła zebranym informację z przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Proces przygotowania i konsultowania programu odbywał się zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2576.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2018 r. i przebiegał w III etapach: zbieranie danych, spotkania branżowe oraz konsultacje projektu. W ramach I etapu konsultacji skierowano pisemne zapytanie do podmiotów pozarządowych z rejestrów urzędu gminy. Przedłożone propozycje upubliczniono w dniu 17 sierpnia na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych ngo.dabrowa-gornicza.pl, a następnie skierowano zaproszenie na spotkania branżowe wraz z załączonymi propozycjami form współpracy i zadań sformułowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego. Informacje o prowadzonych konsultacjach ukazały się również w lokalnych mediach. Na tym etapie wypracowano formy współpracy i zadania na rok 2019 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok. Na kolejnym etapie upubliczniono wypracowane dokumenty, zorganizowano spotkanie robocze z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur (27 sierpnia 2018 r.) oraz odbyły się spotkania branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (6,9,22,23 i 29  sierpnia 2018 r.).  W ramach II etapu zorganizowano także tradycyjnie konsultacje branżowe (12,13,14,17,18,19 i 20 września). Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu niniejszego Programu. W ramach III etapu konsultacji projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl. Projekt dostępny w wersji papierowej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

W związku z powyższym RDPPMDG podjęła Uchwałę nr 4/RDPPMDG/2018 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” o treści przygotowanej zgodnie z  Zarządzeniem Nr 2576.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2018 r. (głosowało 7 osób: 7 osób za, 0 osób przeciw).

 

W następnym punkcie spotkania Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej omówił procedurę wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 

Na tym spotkanie zakończono.