PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627 282930

Udostępnij:

Grupy branżowe zakończone!

Czwartek, 27 września, 2018, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

Skończyliśmy II etap prac nad Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiamy proponowane i priorytetowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2019.

 

W okresie od 3 lipca do 3 sierpnia pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2019 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykali się także członkowie organizacji zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych, których zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2019 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 2576.2018, 17 sierpnia upubliczniono wypracowane podczas I etapu prac dokumenty:

1. Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2019 r., z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok,

2. Listy form współpracy na rok 2018,

3. Propozycje organizacji pozarządowych.

 

Następnie pracownicy merytoryczni Wydziałów/Biur Urzędu Miejskiego ocenili możliwość realizacji zadań zaproponowanych przez ngo.

 

Tabela zbiorcza - opinie Wydziałów/Biur Urzędu Miejskiego - weryfikacja

 

Następnie propozycje zadań zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz przez merytoryczne Wydziały/Biura Urzędu Miejskiego, zostały przedyskutowane podczas spotkań branżowych  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli magistratu. Zachęcamy do zapoznania się z notatkami z każdego spotkania:

 

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 12 września 2018 r.

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 13 września 2018 r.

Obszar: Oświata i wychowanie

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 14 września 2018 r.

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 17 września 2018 r.

Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 18 września 2018 r.

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 19 września 2018 r.

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Obszar: Pomoc społeczna

zobacz: Notatka ze spotkania w dniu 20 września 2018 r.

 

Teraz zbliżamy się do III etapu prac, czyli konsultacji całości projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.