PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
1314151617 1819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Piątek, 17 sierpnia, 2018, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz programu wieloletniego. W okresie od 2 lipca pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2019 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2019 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 

W efekcie otrzymano 170 propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz 11 obszarów tematycznych, w których Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej deklarują chęć zlecenia realizacji zadań podmiotom społecznym.

 

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 

W lipcu 2018 r. trzykrotnie spotkaliśmy się także na warsztatach dotyczących dotacji. W pracach grupy brali udział przedstawiciele: CKiM Dialog, Stowarzyszenie SOMA, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy Razem, Towarzystwo ASTOODDECH, Stowarzyszenie Neuron, PTTK, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, Dąbrowska Wspólnota Samorządowa, OSP Ujejsce, Spółdzielnia Socjalna ReAkcja, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Fundacja Ochrony Zdrowia, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

 

W trakcie warsztatów ustalono, iż karta oceny projektów na rok 2019 pozostanie bez zmian, rekomendowano korzystanie z generatora wniosków oraz fundusz wkładów własnych. Członkowie podmiotów społecznych ustalili, że należy dodać dwa obszary: wspieranie niepełnosprawnych oraz wspieranie seniorów, a także zapoponowano wydzielenie noch zadań w obszarach kultury i sztuki oraz oświaty i wychowania.

 

Koniec pierwszego etapu to początek kolejnego, w którym czekają na organizacje pozarządowe i wydziały następujące działania: spotkania robocze, konsultacje branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami Wydziałów.

 

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordynuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonów 668 573 952.

 

Całość prac związanych z przygotowaniem zasad współpracy na rok 2019 reguluje Zarządzenie Nr 2576.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz  Programu wieloletniego.