PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708 091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Konkurs Województwa Śląskiego

Czwartek, 8 marca, 2018, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych. Oferty należy składać do 30 marca 2018 r.

 

Zadania przewidziane do dofinansowania

 1. Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” jest adresowany do pracowników zakładów aktywności zawodowej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, członków stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych, propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej oraz promocja Województwa Śląskiego, jako przyjaznego osobom niepełnosprawnym. Program Pikniku powinien obejmować część artystyczną, w trakcie której uczestnicy zaprezentują własny repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, wokalne, recytacje. Równocześnie powinny odbywać się gry i zabawy umożliwiające wszystkim uczestnikom skorzystanie z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku, połączonego z rehabilitacją. Termin organizacji Pikniku wyznacza się na przewiduje się na I połowę czerwca br. Dodatkowo przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 2000 osób.

Przewiduje się dotowanie jedynie projektu, którego realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących celów:

 1. zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. integracje środowiska osób niepełnosprawnych pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
 3. propagowanie działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji,
 4. propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,
 5. promocję Województwa Śląskiego, jako Regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Pikniku.

Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

 1. „Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych”, których uczestnikami będą pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, członkowie stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Ich celem będzie propagowanie aktywności sportowo-ruchowej, jako jednej z istotnych form rehabilitacji. W programie Zawodów powinny się znaleźć dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w blokach: pływackim, turnieju piłki nożnej oraz gier i zabaw rozgrywanych na hali. Proponowane dyscypliny w ramach gier i zabaw, to m.in.:
 1. Gry planszowe (np. warcaby, szachy).
 2. Piłkarzyki.
 3. Rzut do kosza.
 4. Boccia.
 5. Sztafeta wahadłowa na wózkach.
 6. Bieg z przeszkodami.
 7. Chód z asystą.
 8. Tenis stołowy.

Koniecznym jest przeprowadzenie wszystkich dyscyplin w obiektach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Przewiduje się dotowanie jedynie projektów, których realizacja przyczyniać się będzie do osiągnięcia następujących, między innymi, celów:

 1. zintegrowanie środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych skupionych
  w WTZ, ZAZ i innych podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. integrację środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez udział uczestników z terenów miejsko-wiejskich,
 3. propagowania działań w zakresie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych, społecznych form rehabilitacji, propagowania aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych,
 4. promocji województwa śląskiego, jako regionu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Projekt organizacji imprezy powinien określać:

 1. konkurencje sportowe, uwzględniające rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym również z dysfunkcją narządu wzroku,
 2. rodzaje gier i zabaw z zastrzeżeniem j.w.,
 3. zasady rywalizacji,
 4. sposób nagradzania,
 5. rodzaj działań towarzyszących w trakcie pikniku,
 6. formy nagradzania uczestników pikniku.

Od wyłonionego w konkursie organizatora oczekuje się przeprowadzenia Zawodów na obiektach umożliwiających swobodny dostęp i użytkowanie przez osoby niepełnosprawne, o różnym rodzaju i stopniu ograniczeń, składających się co najmniej z:

 1. basenu,
 2. parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy obiektach, na których zostaną przeprowadzone Zawody oraz umożliwiającego zaparkowanie wszystkich pojazdów przewożących uczestników,
 3. hali sportowej.

Termin organizacji Zawodów wyznacza się na II połowę września br. Przedsięwzięcie musi zostać przeprowadzone w ciągu jednego dnia. Spodziewana liczba uczestników to ok. 1200 osób. Oferent przedkłada w dokumentacji konkursowej materiały zdjęciowe (filmowe) na płycie CD w celu umożliwienia weryfikacji dostępności i możliwości użytkowania przez niepełnosprawnych w trakcie Zawodów.

Ponadto organizator zapewnia możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów przez upoważnionych przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wnioski i uwagi z wizji lokalnej oraz materiał zdjęciowy załączony do oferty będą przedstawione członkom Komisji Konkursowej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl