PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627 28

Udostępnij:

Społecznie Aktywni

Wtorek, 27 lutego, 2018, #Aktualności

Projekt „Społecznie Aktywni” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0469/17-002 Dla Osi Priorytetowej: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany jest od 01.12.2017r. – 30.11.2019r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 120 osób z niepełnosprawnościami  (72 kobiet i 48 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych województwo śląskie. (w wieku powyżej 18 r.ż).

 

Projekt trwa 2 lata (aktywizacja/ 60 osób rocznie).

 

W ramach projektu Uczestnik/czka weźmie udział z niżej wymienionych formach wsparcia:

a)     Opracowanie i realizacja reintegracji społeczno – zawodowej – 6h/ucz. (2 spotkania)

b)    Warsztaty kompetencji społecznych 10 grup x 12 osób – 40h (5dni x 8h)

c)     Doradztwo zawodowe, 10 grup x 12 osób – 40h (5dni x 8h)

d)    Szkolenia zawodowe:

·         Pracownik obsługi biurowej; - 120h/ gr, 6h x 20 dni, 4 gr x 12 os.

·         Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminala - 120h/ gr, 6h x 20 dni, 4 gr x 12 os.

·         Inne zgodne z IPD – Bony szkoleniowe dla 24 osób, 120h/ gr, 6h x 20 dni

e)     Staże zawodowe, 3 miesięczne

f)     Pośrednictwo pracy.

 

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

a)   Kandydat/ka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

b)   Kandydat/ka zamieszkuje na terenie województwa śląskiego,

c)   Kandydat/ka jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

 

Wskaźniki Kluczowe:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (29K i 44M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (12K i 18M)

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (5K i 8 M)

 

natalia.witowska@inventum-global.pl  Tel. 605 104 409
neuron01@o2.pl  tel. 609 500812 Bogdan Zandecki