PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920212223 2425
262728

Udostępnij:

„Czas na samodzielność”

Piątek, 23 lutego, 2018, #Aktualności

Projekt „Czas na samodzielność” to projekt w ramach którego wsparciem zostaną objęte 72 osoby niepełnosprawne w wieku 16-64 lata, w tym 36 osób niepełnosprawnych intelektualnie z pow. zawierciańskiego, będzińskiego oraz Dąbrowy Górniczej, nieaktywne zawodowo.

 

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach. Maj - czerwiec 2017 (2 grupy); luty - marzec 2018 (2 grupy).

 

W sumie 4 grupy x 18 osób = 72 osoby – 1 grupa Będzin, 1 grupa Zawiercie, 1 grupa Dąbrowa Górnicza; czwarta (1) grupa w powiecie, w którym będzie największe zainteresowanie.  

 

 

DZIAŁANIA:

 

1. Opracowanie bilansu kompetencji – spotkanie z psychologiem (2 godziny);

 

2. Integracja społeczna UP:

a). Wyjazd szkoleniowo-poznawczy – 5 dni, w ramach którego będą prowadzone nast. zajęcia:

-socjoterapeutyczne - poprawa relacji w rodzinie i funkcjonowania w społeczeństwie

- warsztaty z psychologiem (15h)- skierowane na rozwój indyw. poten. uczest.

b). Warsztaty "Promocja zdrowego stylu życia" – 15 godz.

c). Warsztaty "Prowadzenie gospodarstwa domowego" – 15 godz.

d). Zajęcia wspomagające o charakterze środowiskowym (teatralno – taneczne, krawiecko-rękodzielnicze) – 6 h/m-c x 9 m-cy

e). Zajęcia grupowe – „Trening niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym” – 20 godz.

 

3. Integracja edukacyjna UP

a). Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych – 30 h (5 dni)

b). Warsztaty grupowe – „Aktywne poruszanie się po rynku pracy” – 30 h (5 dni)

c). Grupa wsparcia – zajęcia grupowe cykliczne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, seksuologiem – 6 h/m-c x 5 m-cy

d). Zajęcia grupowe – „Warsztaty kreowania wizerunku (wizażysta)” – 30 h (5 dni).

e). Zajęcia indywidualne – „Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej” 3h (psycholog - 1h oraz doradca zawodowy 2h)

f). Grupa wsparcia – Dyżur psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, seksuologa, logopedy – 6 h/m-c x 9 m-y

 

4. Integracja zawodowa UP

a). Zajęcia grupowe – „Trening motywacji do podjęcia zatrudnienia” – 20 godz.

b). Zajęcia grupowe – „Praktyczne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych” – 18 godz.

c). Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zgodnych z preferencjami zawodowymi – 3 wizyty

d). Szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami zawodowymi – 120 godz.

e). Zajęcia indywidualne – „Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu” (po 3 godz na osobę)

 

5. Integracja w miejscu pracy

a). Staże zawodowe (3 miesięczne) w przedsiębiorstwach (7 godzin/dziennie).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnikom projektu przysługuje szereg działań wspierających, takich jak:

- Catering na zajęciach grupowych;

- Zwrot kosztów dojazdów na wszystkie zajęcia;

- Stypendium stażowe;

- Stypendium szkoleniowe;

- Materiały dydaktyczno-szkoleniowe;

- Wsparcie ze strony Asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.