PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728

Udostępnij:

Dąbrowskie OPP

Czwartek, 1 lutego, 2018, #NGO, #Aktualności, #1% dla Dąbrowskich OPP

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia.

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2017 r:
CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993
ze wskazaniem: Noclegowania dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej
http://www.sosnowiec.caritas.pl/

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Noclegownia dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Noclegowania dla Bezdomnych jest czynna przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków dziennie w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym oraz praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez  wykwalifikowany wolontariat.

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA FURTACZ.PL

KRS 0000509628

http://furtacz.pl/

To organizacja zrzeszającą ekspertów z różnych dziedzin aby ich szkolenia i doradztwo było na najwyższym poziomie. Trenerów i wykładowców szkolą autorskim programem  „Tylko praktyka”. Proponują Państwu otwarte i zamknięte w wybranej lokalizacji oraz kursy indywidualne w siedzibie. Zapraszają do skorzystania z ich bogatej oferty darmowej oraz płatnej. Dzięki elastyczności i mobilności trenerów dostosują się do potrzeb.
DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA
KRS 0000293251
http://www.szpital-dg.pl/fundacja/index.html

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: szkolenia dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego; dofinansowanie zakupu endoprotezy dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz sfinansowanie naprawy aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w kwocie 15830,10 zł.DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet , dzieci i inne), bezrobociu poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych.

Najważniejsze realizowane działania to: Stowarzyszenie w 2017 roku realizowało cykliczne Ogólnopolskie świąteczne Zbiórki Żywności, Podziel się Posiłkiem, „Pełny Tornister”, zbiórki rzeczowe  AGD, RTV, meble, odzież itd.

 

FUNDACJA EUROPEJSKA KLINIKA CUKRZYCY

KRS 0000474362

http://www.eukc.pl/

Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Cele realizowane są poprzez : organizowanie szkoleń i konferencji edukacyjnych, przeprowadzanie specjalnych kampanii społecznych propagujących problemy diabetyków oraz promujących zdrowy tryb życia, prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym oraz profilaktycznym, wspieranie badań naukowych.


Najważniejsze działania to: profilaktyka i edukacja w cukrzycy w specjalnie przystosowanym do tego autobusie – Diabetobus, obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, organizacja konferencji tematycznych związanych z cukrzycą i edukacja pacjentów, wspieranie powstania nowoczesnego Oddziału Diabetologii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”
KRS 0000139088

www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od początku swojego istnienia otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz potrzebujące wsparcia rodziny zamieszkujące Dąbrowę Górniczą. Naszym celem jest nadanie życiu młodych ludzi sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju. Poprzez dostarczanie kompleksowej pomocy w naszych placówkach dzień po dniu zapewniamy naszym podopiecznym to, czego najbardziej potrzebują- ciepło rodzinne. Fundacja stanowi drugi dom dla ponad 100 młodych ludzi.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży: Akademia Wyobraźni Dziecięcej, Dziecięca Fabryka Kreatywności, Akademia Gry i Zabawy; prowadzenie 3 punktów Dąbrowskich Poradni Prawnych; prowadzenie 3 punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej; prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w Dąbrowie Górniczej; organizacja zajęć i wycieczek wakacyjnych, Olimpiad Sportów Niecodziennych, Targów Informacji Zawodowej oraz akcji promujących profilaktykę zdrowotną „Czas na Zdrowie” i „Miasteczko Zdrowia i Urody”.

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"
KRS 0000369145
www.wygrajmyrazem.org.pl

Celem organizacji jest wsparcie i rozwijanie talentów osób niepełnosprawnych, jak również ich rehabilitacja społeczna i zawodowa poprzez udział w kulturze i sztuce. W ciągu ostatnich 6 lat fundacja zrealizowała bądź współrealizowała 30 projektów w kooperacji z instytucjami NGO z terenu całego kraju udzielając wsparcia prawie 200 osobom niepełnosprawnym. Koncerty i inne projekty artystyczne fundacji są otwarte i bezpłatne dla publiczności z terenu Dąbrowy Górniczej i nie tylko. Za swą działalność fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana w 2012 r. przez Fundację Anny Dymnej nagrodą „Zaczarowane Jajko”. W ubiegłym roku organizacja Łukasza Barucha i Karoliny Żelichowskiej otrzymała podczas śląskiej gali statuetkę „Lodołamacz” za wzorową i godną naśladowania działalność na polu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Najważniejsze projekty realizowane to: Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; warsztaty wokalne „Muzyczna Kuźnia” dla wokalistów niepełnosprawnych; warsztaty z tworzenia filmów animowanych dla dzieci i młodzieży pt. „Artystyczne inspiracje poprzez animacje”; projekt artystyczny pod hasłem „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619
http://fundacja-naszedzieci.pl/

Krótki opis działalności organizacji wskazujący cele działalności i odbiorców jej działań - Misją Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, a także pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2017 r.: współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci; w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-9 lat z bogatym programem rekreacyjno-edukacyjnym; pikniki, akcje charytatywne nt. zdrowego stylu życia; wsparcie przeglądu piosenki dziecięcej; akcja charytatywna - profilaktyczne badania logopedyczne i USG dzieci; zbiórka darów dla placówki opiekuńczo-wychowawczej; udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych z programem edukacyjnym dla dzieci; współpraca przy organizacji zawodów w pierwszej pomocy; organizacja i promocja wolontariatu.FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA REHABILITACJI LECZNICZEJ
KRS 0000347089

Fundacja zajmuje się upowszechnianiem rehabilitacji leczniczej, udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej w zakresie rozwoju rehabilitacji leczniczej oraz bierze udział w realizacji programów przesiewnych wad postaw dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

KLUB SPORTOWY MYDLICE DĄBROWA GÓRNICZA

KRS 0000510469

https://ksmydlice.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność sportową. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA
KRS 0000063580
www.kswhutnik.prv.pl

Celem Klubu jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przystań jachtową. Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez Klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sympatyków żeglarstwa oraz organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE
KRS 0000297042
http://promienstrzemieszyce.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.


 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW
KRS 0000023953
http://teczabledow-1951.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.MIEJSKI KLUB SPORTOWY  DĄBROWA GÓRNICZA
KRS 0000274168
www.mksdabrowa.pl

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
KRS 0000235114
www.ptk-opp.pl

Polskie Towarzystwo Kulturalne działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie prowadzi wiele bezpłatnych zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. Organizuje wolny czas w sposób aktywny i twórczy. Wspiera indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. Przeciwdziała  patologiom oraz izolacji społecznej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: Klub Młodych Zdobywców, Klub Podróżników, Otwarty Turniej Speed Stacks, Otwarty Turniej Hokeja Stołowego, zajęcia edukacyjno-animacyjne, Hope Festiwal.


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

Polski Związek Niewidomych jest organizacją ogólnopolską istniejącą i działającą na rzecz osób niewidomych i słabo widzących od 65 lat. Koło w Dąbrowie Górniczej zgodnie ze statutem naszej organizacji zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy z tytułu niepełnosprawności narządu wzroku. Działania Koła PZN w Dąbrowie Górniczej skupiają się na integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawie dostępu do informacji osób z problemami dotyczącymi wzroku. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 40 lat.


STOWARZYSZENIE DAR SERCA
KRS 0000301248
www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki,  krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Prowadzi działalność opiekuńczo - wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, również wśród dzieci niepełnosprawnych. Podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Rozwija pasje i zainteresowania młodych ludzi, rozbudza ciekawość poznawczą poprzez organizację imprez i wycieczek turystycznych.

Najważniejsze realizowane projekty to: Świetlica środowiskowa KRAINA PZYJAŹNI , Zimowa Akademia Rozmaitości, Wakacyjna Akademia Rozmaitości, Warsztaty wrażliwości, Akademia Rozmaitości, Czym skorupka za młodu nasiąknie…Stowarzyszenie organizowało w 2017 zbiórkę publiczną GRAJ I POMAGAJ. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych  na pokrycie kosztów wyjazdów 56 dzieci na ,,zielone szkoły”, z rodzin  znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"
KRS 0000114587

Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne  i oprzyrządowanie  dla uczniów. Stowarzyszenie  wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

Najważniejsze realizowane projekty to: „Wolontariat Szkolny”, ogłoszony przez MEN. „Promocja Zdrowia Psychicznego wśród młodzieży niepełnosprawnej” wspierany przez Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego; Projekt Narodowego Centrum Kultury „Niewidomi w odbiorze dóbr dziedzictwa narodowego i kultury"; Projekt Biofeedback i Tomatisa finansowany przez Urząd Miejski Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych, Akcji Charytatywnej Graj i Pomagaj, które odbyły się w Dąbrowie Górniczej.


 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000186577
ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcekorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

STOWARZYSZENIE IRBIS
KRS 0000252284
www.irbis.pietraga.info

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji, integracji, ochrony praw i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: dzieciom, w tym z rodzin adopcyjnych i zastępczych, niepełnosprawnym oraz osobom starszym (po 50 roku życia).

Główne działania Stowarzyszenia to ochrona interesów dzieci, pomoc w zachowaniu prawa dzieci do wychowywania się w rodzinie - biologicznej, adopcyjnej i zastępczej, wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci wychowywanych poza rodzinami biologicznymi, pomoc dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w wypełnianiu funkcji społecznych i pedagogicznych, dbałość o sprawność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych i starszych oraz upowszechnianie i koordynowanie przepływu informacji dla i o osobach niepełnosprawnych, seniorach oraz adopcji i rodzicielstwie zastępczym.

 

STOWARZYSZENIE KOCIA PRZYSTAŃ

KRS 0000528257

https://kociaprzystan.wordpress.com/

Kocia Przystań jest stowarzyszeniem na rzecz pomocy bezdomnym kotom, działającym dzięki ciężkiej pracy ludzi dobrej woli. Zajmują się odławianiem porzuconych, osieroconych i chorych kotów, badają je, leczą, szczepią i szukają dla nich odpowiedzialnych i kochających domów. Zwierzęta chore, młode lub takie, które po miesiącach lub latach spędzonych w ciepłych domach zostają wyrzucone na ulicę, nie są w stanie same sobie poradzić, są narażone na wypadki, choroby i agresję ze strony innych stworzeń. To właśnie z myślą o nich stworzono Kocią Przystań, w której na każdego czeka ciepłe posłanie, pełna miska, czysta kuweta i mnóstwo miłości ze strony wolontariuszy.

 

STOWARZYSZENIE KROKUS

KRS 0000467998

https://www.facebook.com/stowarzyszeniekrokus.dg/

Stowarzyszenie działa od 2013 roku. Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi Klub Integracyjno – Terapeutyczny dla Osób Niepełnosprawnych, „Jesteśmy Wśród Was”, który mieści się na osiedlu Manhattan ul. Piłsudskiego 36E/627C. Głównym jego celem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niepełnosprawnym, które ukończyły wszystkie etapy edukacji i pozostają w domu pod opieką rodziców. Poprzez odpowiednio dobrane programy i metody , kadrę pedagogów – terapeutów oraz grupę wolontariuszy, wspiera ich rozwój emocjonalny, kształtuje pozytywne postawy i wzorce zachowań, zapobiega ich wykluczeniu społecznemu.

Najważniejsze działania to: program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych realizowany w klubie integracyjno – terapeutycznym dla osób z niepełnosprawnością oraz organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.
STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
KRS 0000204851
www.sp9ykd.com

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników tak radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dorosłych.

Do ważnych działań podejmowanych przez organizację  zaliczyć należy także utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rzędowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i zagranicy, jak również nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, wymiana doświadczeń  podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy


STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
KRS 0000169477
http://www.dabrowskiboks.pl/

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla  młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawcze po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.


TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
KRS 0000131323
ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej
www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Najważniejsze projekty to: organizacja kolonii letnich i zimowych, czyli zorganizowany wypoczynek zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, imprezy okolicznościowe (święta, Dzień Dziecka, Mikołajki, występy artystyczne  itp.), działalność charytatywna – paczki żywnościowe, zbiórki produktów pierwszej potrzeby, środków czystości.


ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa , a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki. Trzon działalności to edukacja ekologiczna, której tematem są zarówno problemy środowiska, jak i jego walory, szczególnie w wymiarze lokalnym. Pokazują co ciekawego jest w naszym sąsiedztwie i co możemy z tym zrobić, jak środowisko działa na nas a my na środowisko. Pracują przede wszystkim z dziećmi i młodzieżą szkolną , a niektóre nasze działania kierujemy wprost do dorosłych.
 

Najważniejsze projekty to: utworzenie  mini arboretum z aspektem ogrodu sensorycznego przy Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej czyli ogrodu, w którym  można poznać różne gatunki roślin, ale także ich barwy, zapachy i smaki; warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży pt. Zielone gry o środowisku; do czerwca 2017 r. realizowało warsztaty dotyczące niskiej emisji "Smok - nasz miejski smok"  oraz gospodarki odpadami "Wędrówki śmiecia"; prowadzą  cykl zajęć terenowych pt. Ekologia nad Białą Przemsza; Program "Dąbrowa zrównoważona; Program "Miasto dla dużych i małych; konkursy dotyczące zwierzęcych mieszkańców miast pt. "Te co skaczą i fruwają ..."
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051
ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza
http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: harcerska akcja zimowa i harcerska akcja letnia, czyli zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii i wakacji; „4 pory roku młodego ekologa”, czyli całoroczny program edukacji ekologicznej; prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków


ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000116212
ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.