PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
0809101112 1314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Kompetentna Rada Seniorów

Piątek, 12 stycznia, 2018, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

"Kompetentna Rada Seniorów w Gminie Dąbrowa Górnicza" to bardzo ciekawy projekt, którego twórcą i realizatorem jest dąbrowskie Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość". Był on skierowany zarówno do członków Rady Seniorów, jak i do mieszkańców miasta powyżej 60 - tego roku życia. Jego realizacja przebiegała w okresie od marca do grudnia 2017 roku. Całością działań projektowych koordynowała Iwona Kiernożycka, Prezes Stowarzyszenia, znana dąbrowska działaczka społeczna pracująca w szczególności na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, wykluczonych społecznie.

 

Projekt finansowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 ASOS.

 

Głównym celem projektu było zwiększenie skuteczności działania i wzrost znaczenia Rady Seniorów oraz aktywizacja Seniorów poprzez wzmocnienie ich uczestnictwa w partycypacyjnym modelu demokracji w mieście.

 

Członkowie Rady Seniorów mieli możliwość uczestniczenia w cyklu warsztatów obywatelskich, których rolą było podwyższenie kompetencji radnych Seniorów, rozwinięcie ich umiejętności społecznych, konsultacyjnych i komunikacyjnych, inicjowania wydarzeń, budowania zespołu, a także opiniowania aktów prawa miejscowego. Zajęcia z coachingu pozwoliły Seniorom na uwzględnienie psychologicznych aspektów pracy nad sobą i pracy     w Radzie. Natomiast dzięki zajęciom warsztatowym z promocji i PR radni nabyli umiejętności dotyczące budowania wizerunku Rady Seniorów, współpracy z mediami, tworzenia informacji prasowych, skutecznego promowania i upowszechniania działalności Rady oraz innych inicjatyw społecznych dąbrowskich Seniorów.

 

W trakcie realizacji projektu dąbrowscy radni Seniorzy odwiedzili wrocławską oraz sosnowiecką Radę Seniorów. Celem wizyt było nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy Seniorami, wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk wypracowanych przez Rady.

 

Istotnym elementem projektu „Kompetentna Rada Seniorów w Gminie Dąbrowa Górnicza” była również edukacja obywatelska osób powyżej 60-tego roku życia. Dlatego w ramach projektu odbył się cykl 5 wykładów dla ogółu Seniorów na temat możliwości ich udziału w życiu społecznym i publicznym miasta, w procesach decyzyjnych, skutecznym rzecznictwie interesów, aktywnych konsultacjach, wdrażaniu dobrych praktyk sprawdzonych w innych miastach oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi partycypacji obywatelskiej dla Seniorów. Powyższym działaniom towarzyszyły eventy społeczne, ukierunkowane na zwiększenie widoczności projektu w mediach, prasie i wzbudzenie zainteresowania działaniami projektowymi wśród społeczności lokalnej. Odbyły się 3 Kawiarenki Obywatelskie, podczas których przy ciastku i kawie poruszano tematy istotne dla dąbrowskich Seniorów. Kawiarenki te organizowane były w różnych punktach miasta i miały na celu wzmocnienie pozycji  Seniora  w życiu publicznym Dąbrowy Górniczej,  omówienie bieżących zagadnień istotnych dla dąbrowskich Seniorów, zebranie uwag dot. poprawy jakości życia osób starszych w mieście, umożliwienie wyrażenia swojej opinii                           i przedstawienie swoich pomysłów w powyższej kwestii przez Seniorów. Cieszyły się one dużym powodzeniem wśród osób starszych.

 

W ramach projektu została powołana Grupa Ekspertów ds. Edukacji Obywatelskiej. Eksperci odpowiedzialni byli za merytoryczne prowadzenie projektu i realizację działań edukacyjnych. Do zadań Ekspertów należała praca nad reformą Rady i jej dokumentami, wdrażanie działań i narzędzi partycypacyjnych, takich jak Kawiarenki Obywatelskie  oraz współtworzenie materiałów upowszechniających rezultaty projektu. Zwieńczeniem projektu i procesu usprawniania funkcjonowania Rady będzie publikacja papierowa rezultatów pracy intelektualnej Zespołu Eksperckiego, podsumowująca Reformę Rady w nakładzie 250 sztuk.

 

W skład Grupy Ekspertów wchodziły osoby ściśle związane ze środowiskiem senioralnym, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miejskich zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych, pracownicy Urzędu Miejskiego, jak też członkowie Rady Seniorów. Nie zabrakło w niej również samych seniorów, którzy chcieli mieć wpływ na rozwiązywanie problemów bezpośrednio ich dotyczących.

 

Ukoronowaniem projektu był Międzypokoleniowy Bal "Przetańczyć cała noc", w którym udział wzięło 300 osób. Był on wspaniała okazją do wręczenia podziękowań i pięknych statuetek dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu: członków Rady Seniorów, członków Zespołu Projektowego oraz Ambasadorów Projektu, zajmujących się jego promocją i upowszechnianiem w środowisku lokalnym. Ogólnie w projekcie uczestniczyło 600 osób.

 

Źródło: Stowarzyszenie "Razem w Przyszłość"