PoWtŚrCzPtSoNd
01020304 050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Podsumowanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Czwartek, 4 stycznia, 2018, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

31 grudnia 2017 Fundacja Godne Życie kończy projekt  „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej” na terenie gmin powiatu będzińskiego: w Wojkowicach, Psarach, Bobrownikach, Siewierzu,  Sławkowie i Mierzęcicach oraz w trzech punktach w Dąbrowie Górniczej. Projekt realizowany był na mocy  Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

 

Odbiorcami nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez  Fundacje Godne Życie były osoby określone w ustawie:

- młodzież do 26. roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

kobiety w ciąży.

 

Pomoc oferowana przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Fundację Godne Życie w Dąbrowie Górniczej oraz gminach powiatu będzińskiego Wojkowice, Sławków, Psary, Siewierz, Bobrowniki i Mierzęcice polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc natomiast nie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

W roku 2018 w gminach powiatu będzińskiego: nieodpłatna pomoc prawna będzie realizowana przez inne podmioty. Fundacja Godne Życie dziękuje za dotychczasową współpracę.

 

Natomiast w trzech punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Górniczej  projekt będzie kontynuowany przez Fundację Godne Życie:

- ul. Wybickiego 4. nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych w poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 8.00 do 12.00 oraz czwartek od 14.00 do 18.00; 

- ul. Skibińskiego 1 (I piętro) - nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych w poniedziałek od 13.00 do 17.00 oraz wtorek, środę, czwartek i piątek od 8.00 do 12.00; 

- ul. Chemiczna 2 (budynek Domu Kultury, parter) - nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez radców prawnych - poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 12.00 oraz środa od 13.00 do 17.00.

 

Źródło: Fundacja Godne Życie