PoWtŚrCzPtSoNd
010203
0405 0607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

I Posiedzenie Prezydium DFOP

Wtorek, 5 grudnia, 2017, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 21 listopada 2017 roku w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się I Posiedzenie Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem  oraz Agnieszka Zagrodnik – Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

 

Podczas spotkania omówiono:

 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Łukasza Kolbera priorytetów działalności PDFOP na najbliższą kadencję oraz propozycja pracy nad zmianami w regulaminie DFOP.
 2. Propozycja włączenia do DFOP nowych organizacji pozarządowych działających na terenie Dąbrowy Górniczej.
 3. Kwestia egzekwowania na podstawie zapisów regulaminu DFOP frekwencji, uczestnictwa  i czynnego udziału w spotkaniach DFOP .
 4. Propozycja podjęcia współpracy z mediami działającymi na terenie naszego miasta, z możliwością publikacji i informacji na temat działalności DFOP i organizacji w nim zrzeszonych.
 5. Następnie podjęto temat o zmianie tradycyjnego sposobu składania wniosków o dotacje przyznawane organizacją pozarządowym z Urzędu Miast Dąbrowa Górnicza na system elektroniczny.
 6. Podział wstępny między członkami PDFOP na koordynację grupami branżowymi :
 • Łukasz Kolber – grupa branżowa ds. oświaty i wychowania, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, a także ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jak również przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • Piotr Seremet – grupa branżowa ds. upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, 
 • Łukasz Baruch - grupa branżowa ds. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • Agnieszka Zagrodnik – grupa branżowa ds. kultury i sztuki oraz promocji miasta,
 • Renata Zaremba – grupa branżowa ds. przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień oraz pomocy społecznej.                                                                                                             
 1. Propozycja dyżurów członków Prezydium na spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszonych w DFOP, w zależności od potrzeb 1 x w miesiącu lub 1 x na kwartał.
 2. Omówienie kwestii dot. założenie profilu DFOP na portalu społecznościowym Facebook oraz założenia wspólnej poczty elektronicznej dla członków organizacji pozarządowych zrzeszonych w DFOP.
 3. Kolejnym tematem była sprawa podjęcia współpracy z Radą Seniorów działająca w Dąbrowie Górniczej.
 4. Propozycja zorganizowania imprezy integracyjno-karnawałowej dla członków DFOP na początku roku 2018 – impreza odpłatna.