PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27 282930

Udostępnij:

Konkurs - Program profilaktyki uzależnień dla osób bezdomnych

Poniedziałek, 27 listopada, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Ogłoszenia o konkursach

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. Program profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych dla osób bezdomnych z Dąbrowy Górniczej.

 

Konkurs realizowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916, z późn. zm.).

 

Zadanie jest zgodne z celami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Dąbrowy Górniczej na lata 2016-2020 przyjętą do realizacji Uchwałą Nr XIII/287/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

 

W ramach zadania:

- przewiduje się wyłonienie jednego realizatora,

- nie przewiduje się pobierania opłat od beneficjentów.

 

Warunki szczegółowe:

  1. Organizacja czasu wolnego osób bezdomnych jako alternatywa wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych w tym m.in.: zajęcia profilaktyczne grupowe, trening ekonomiczny, motywacyjny, higieniczny, dyskusje, zadania i ćwiczenia grupowe.
  2. Promocja trzeźwości i zdrowego stylu życia.
  3. Kształtowanie negatywnej postawy wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych  – wspieranie w podejmowaniu działań profilaktycznych.
  4. Edukacja dotycząca wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na organizm, konsekwencji zdrowotnych oraz skutków prawno – społecznych.
  5. Zwiększenie świadomości na temat specjalistycznych instytucji pomocowych przeznaczonych dla osób uzależnionych, motywowanie osób bezdomnych do nawiązywania kontaktu z takimi instytucjami.
  6. Kształtowanie racjonalnych zachowań i nawyków pozwalających na zmianę sytuacji życiowej, celem wyjścia z bezdomności i uzależnień.

 

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 102 320,00 zł.

 

Termin składania ofert w tym konkursie to 18 grudnia 2017 r.