PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Obywatelska aktywność

Wtorek, 31 października, 2017, #NGO, #Aktualności

Ponad 300 zarejestrowanych w Dąbrowie Górniczej organizacji pozarządowych, blisko 160 zadań publicznych realizowanych rocznie przez stowarzyszenia i fundacje, setki wolontariuszy współpracujących z miastem i jego jednostkami, wiele międzysektorowych zespołów o charakterze inicjatywno-doradczym, sprawnie funkcjonujący mechanizm konsultacji społecznych i innowacyjny model budżetu partycypacyjnego – tak w największym skrócie można opisać dąbrowskie społeczeństwo obywatelskie.

 

Zróżnicowany i różnorodny

W Dąbrowie Górniczej działają 342 podmioty zaliczane do tzw. trzeciego sektora (178 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 53 kluby sportowe i 39 uczniowskich klubów sportowych, 50 stowarzyszeń zwykłych, 22 fundacje). Prowadzą one  noclegownię i schronisko dla bezdomnych, świetlice środowiskowe i kluby osiedlowe, kluby seniora, dbają o bogatą ofertę spędzania czasu wolnego dla miłośników kultury, sportu i rekreacji, edukują w dziedzinach ekologii, bezpiecznych zachowań i zdrowego stylu życia, prowadzą działania profilaktyczne i służące rozwojowi osobistemu. Nieobce są im dbałość o rozwój lokalny, dostęp do bezpłatnych porad prawnych czy mediacji.

– Bardzo często okazuje się, że wielu mieszkańców w ogóle nie ma świadomości, że niemal każdego dnia korzysta z oferty bądź usług realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. działalności WOPR, ochotniczych straży pożarnych czy klubów sportowych i osiedlowych – podkreśla Magdalena Mike, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Wspólne wartości

Tym, co wyróżnia dąbrowski trzeci sektor, to z pewnością oparcie o wspólne wartości i szeroka współpraca na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Warto przypomnieć, że Dąbrowa Górnicza była jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym sektor pozarządowy wspólnie z samorządem wypracował własny model współpracy oparty o Radę Działalności Pożytku Publicznego, Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, komórkę urzędu miejskiego świadczącą wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne dla podmiotów III sektora i doprowadził do powstania dokumentu przełomowego, jakim był wieloletni Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Te zapoczątkowane w 2008 roku działania kontynuowane i rozwijane są do dziś.

 

System współpracy

Funkcjonujący obecnie w Dąbrowie Górniczej system współpracy między miastem a organizacjami pozarządowymi oparty jest o zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji. Miasto nie tylko wspiera organizacje finansowo, lecz także współdziała z nimi w zakresie tworzenia dokumentów strategicznych, konsultowania aktów prawa miejscowego, propagowania działalności trzeciego sektora i wolontariatu, promowania działań podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne. Co więcej, podmioty społeczne działające w naszym mieści liczyć mogą na zwalnianie z opłat czynszowych lokali będących w zasobach gminy lub możliwość korzystania z infrastruktury Centrum Aktywności Obywatelskiej. Stowarzyszenia i fundacje, a także grupy nieformalne działające na rzecz mieszkańców naszego miasta, mogą też liczyć na bezpłatne usługi świadczone przez pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Tym, co pozytywnie wyróżnia dąbrowską współpracę na tle innych samorządów to także mechanizm opracowywania dokumentu regulującego zasady współpracy międzysektorowej, czyli tzw. rocznego programu współpracy.

 

Zadania publiczne

Dostarczając usługi społeczne, organizacje pozarządowe pomagają realizować cele założone w politykach publicznych, czyli strategiach i planach, jakie tworzy i potem wdraża miasto, by obywatelom żyło się lepiej. Corocznie na realizację zadań publicznych przez podmioty III sektora Dąbrowa Górnicza przeznacza ponad 3,5 mln złotych. Podmioty trzeciego sektora każdego roku realizują blisko 160 zadań publicznych, które pozwalają na podniesienie jakości życia mieszkańców.

– Więcej informacji o tym, co robią dąbrowskie organizacje pozarządowe oraz możliwościach skorzystania z ich oferty, a także zasadach współpracy między miastem a III sektorem, można znaleźć na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl – podsumowuje Magdalena Mike.

 

Źródło: Przegląd Dąbrowski