PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30 31

Udostępnij:

Nabór do komisji konkursowych

Poniedziałek, 30 października, 2017, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2091.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 27.10.2017 r., rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenia należy dostarczyć do 9 listopada 2017 r.

 

Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Każdy z podmiotów ma prawo zgłosić swojego kandydata do następujących z komisji:

 • w obszarze: Kultury i sztuki,
 • w obszarze: Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,
 • w obszarze: Promocji miasta,
 • w obszarze: Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • w obszarze: Wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • w obszarze: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień,
 • w obszarze: Oświaty i wychowania,
 • w obszarze: Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • w obszarze: Rewitalizacji i rozwoju miasta,
 • w obszarze: Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego,
 • w obszarze: Pomocy Społecznej
 • w obszarze: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia do danej komisji nie może ubiegać się o dotacje w tym obszarze.

 

Zgłoszenie kandydata musi być dokonane przez uprawnione do tego statutowo organy, co będzie podlegało weryfikacji przez Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

Zgłoszenia należy składać pisemnie na załączonym formularzu (Załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2017 roku w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Sienkiewicza 6a. 

 

Za pracę w komisjach nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta, a praca w komisjach ma charakter społeczny. Komisje konkursowe będą pracować w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00. Dla każdej z komisji w zależności od ofert, które wpłyną na konkurs przewiduje się od 1 do 4 posiedzeń.