PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
1112 1314151617
18192021222324
252627282930

Udostępnij:

Kandydaci do Prezydium DFOP i RDPP

Wtorek, 12 września, 2017, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych , #Rada Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiamy Państwu sylwetki kandydatów do Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego. To spośród nich będziecie Państwo wybierać swojego przedstawiciela 10 października podczas Walnego Zebrania DFOP.

 

Jacek Różycki

Prawnik praktyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie zarządzania organizacją pozarządową.

Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Kulturalnego (PTK) - organizacji pożytku publicznego. W latach 2005 -2012 prezes zarządu, a od 2012 roku sekretarz zarządu oraz przewodniczący Oddziału PTK w Dąbrowie Górniczej. W PTK współrealizator m.in.:

- dziewięciu edycji „Hope Festival”– ogólnopolskiego festiwalu wokalnego dla młodzieży,

- Klubu Młodych Zdobywców z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży,

- Klubu Podróżników, propagującego krajoznawstwo i aktywny styl życia,

- drużyny siatkarskiej dla młodzieży i turniejów sportowych.

Członek Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz członek Prezydium DFOP, w tym w latach 2007-2008 sekretarz DFOP, w latach 2008-2013 przewodniczący DFOP i w latach 2015-2017 sekretarz DFOP. Aktywny uczestnik wielu spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji miejskich. Wielokrotny członek komisji konkursowych przyznających  dotacje  organizacjom pozarządowym. Wielokrotny członek kapituły Honorowego Wyróżnienia „Złoty Laur im. Adama Piwowara”. Członek zespołu opracowującego Gminny Program Wspierania Rodziny dla Dąbrowy Górniczej na lata 2018- 2020.

Organizacja zgłaszająca: Polskie Towarzystwo Kulturalne

Organizacje popierające: Stowarzyszenie DAR SERCA, Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta

 

 

Bogdan Zandecki Zdjęcie użytkownika Bogdan Zandecki.

Osoba niepełnosprawna, a zarazem ojciec dziecka niepełnosprawnego. Działa od wielu lat społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Dąbrowa Górnicza. Swym uporem, determinacją, konsekwencją w dążeniu do celu, a zarazem otwartością na ludzkie problemy związane z niepełnosprawnością nie pozostawia osób niepełnosprawnych  oraz ich rodzin samym sobie. Jego działania na polu integracji społecznej, wyrównywaniu szans oraz kształtowania postaw aktywnego o możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym uświadamiają osoby niepełnosprawne, że mają same możliwość wpływania na własną sytuację życiową. Fundamentalnym celem jego działań jest możliwie najszersze, równoprawne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a konsekwentna realizacja powyższych działań, systematycznie wzbogacana w nowe inicjatywy pozwala, by aktywna obecność i udział osób niepełnosprawnych w życiu publicznym była naturalną i ogólnie akceptowaną. W spółdzielni socjalnej , gdzie znacznie przyczynił się do jej utworzenia, działa od chwili jej powstania tj. 2013 roku, a w Stowarzyszeniu NEURON od 1993 roku. Sprawdza się również jako wspaniały i odpowiedzialny organizator wielu imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych takich jak: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, imprezy kulturalno-oświatowe, czy standardowa już impreza o zasięgu ponadregionalnym, jakim jest Paraspartakiada Śląska i Zagłębia. Pełni również funkcję Z-cy Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza.

Swoją postawą, zaangażowaniem, otwartością i doświadczeniem gwarantuje, że Jego praca w Prezydium DFOP winna być pożyteczna.

Organizacja zgłaszająca: Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO

Organizacje popierające: Spółdzielnia Socjalna GreenGo, PTTK, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki

 

 

Łukasz Baruch Zdjęcie użytkownika Łukasz Baruch.

Niewidzący od 2006 roku wokalista działacz społeczny i animator życia kulturalnego w Dąbrowie Górniczej. Od wielu lat angażuje się w inicjatywy organizowane na rzecz osób bezdomnych, niepełnosprawnych , przewlekle chorych itp.  W 2010 r. założył Fundację na rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych „Wygrajmy Razem”. Jego Fundacja zdobyła sobie renomę nie tylko w Dąbrowie, ale także w innych miastach Polski realizując wiele prestiżowych projektów. W 2015 roku Fundacja „Wygrajmy Razem” została uhonorowana nagrodą Śląski lodołamacz, za wzorową aktywność na polu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od grudnia 2015 roku Łukasz Baruch jest członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Za swoją działalność kulturalną i społeczną Łukasz Baruch dostał dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, srebrny medal WOŚP, czy honorową odznakę za zasługi dla województwa śląskiego. W 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej przyznano mu tytuł Dąbrowianina Roku.

Organizacja zgłaszająca: Fundacja „Wygrajmy Razem”

Organizacje popierające: Fundacja Godne Życie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Śląski Oddział Wojewódzki

 

 

Tomasz Pełka 

Urodzony i zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, członek Stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska, Aktywna Dąbrowa, współzałożyciel, członek zarządu (sekretarz) stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Lider grupy branżowej ds. upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji  w Dąbrowie Górniczej przy DFOP. Aktywnie działający na rzecz miasta, regionu, społeczeństwa obywatelskiego, ochrony środowiska, organizuje i współorganizuje wydarzenia sportowe i kulturalne, akcje na rzecz środowiska naturalnego Dąbrowy Górniczej i okolic, maratończyk, miłośnik przyrody, fotoamator. Współorganizator m.in.: Dąbrowa Górnicza Triathlon, Cross Maraton i Półmaraton Pustyni Błędowskiej, Puchar Aktywnych, Koordynator d/s wolontariatu, organizator nieformalnej grupy sportowa dąbrowa (wspólne biegi, promocja miasta), Kilkukrotnie zasiadał w  Komisji Kultury przy Urzędzie Miejskim w Dąbrowie górniczej, komisja dot. realizacji zadań własnych gminy w obszarze Kultury I Sztuki. Członek nieformalnych grup:, Dobre Prawo dla stowarzyszeń, Aktywna Dabrowa, Ogólnopolski Klub 80 Rowerów, Strefa Maratonu, Tatromaniacy, Sztuka Polska, Kulturalna Polska. 
Zawodowo do 2015r. wieloletni pracownik Sosnowieckiego Centrum Sztuki (stanowisko - organizator wydarzeń kulturalnych), organizacja: koncertów, spektakli, imprez multimedialnych, wieczorów  autorskich, odpowiedzialny za PR, informację,  kontakty z mediami. Do lutego 2017 pracownik Pałacu Kultury Zagłębia (stanowisko specjalista ds. organizacji imprez). Obecnie współpracuje
z organizacjami pozarządowymi z regionu, współorganizuje wydarzenia kulturalne, ekologiczne, inne.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Organizacje popierające: Formacja Dąbrowska, Stowarzyszeni sztuk Walki, Taktyk i Technik Interwencji

 

 

Grzegorz Widera 

Kieruje Oddziałem Rejonowym Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, liczącym 1350 członków z trenu Dąbrowy Górniczej. Jest członkiem Rady Seniorów. Ukończył studia wyższe na AGH w Krakowie. Emeryt od 2011 roku.

Organizacja zgłaszająca: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Organizacje popierające: Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków SOMA, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

 

 

Zdjęcie użytkownika Agnieszka Zagrodnik.

 

Agnieszka Zagrodnik 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego mgr Politologi-Polityka Społeczna,podyplomowo Pedagogika. Sekretarz zarządu TPDG. Orientuje się w potrzebach 3 sektora.Wiedzę teoretyczną i praktyczną, zdobywała biorąc udział w licznych szkoleniach,konsultacjach i konferencjach na poziomie lokalnym i ogólnopolskim  m.in. na zaproszenie Prezydenta RP,a także w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Ukończyła Szkoły; Reprezentacji i Partycypacji Społecznej NGO, organizowane przez OFOP w Warszawie. Członkini Krajowej Sieci Tematycznej ds.Partnerstwa. W latach 2014-2015 uczestniczyla w reg. projekcie Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członkini  DFOP i RDPPMDG w kadencji 2013-2015, komisji konkursowych  d/s dotacji dla  organizacji pozarządowych z budżetu miasta,oraz pierwszej grupy d/s opracowania mechanizmu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.Członkini Rady Ławniczej przy Sądzie Okregowym. Lubi jazdę na rowerze, piesze wędrowki po górach.

Organizacja zgłaszająca: Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Organizacje popierające: PTTK, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa

 

 

Piotr SeremetZdjęcie użytkownika Piotr Seremet.

Funkcję Prezesa Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa sprawuje od 2011 roku, koordynował ponad 20 wydarzeń sportowych, 4 projekty międzynarodowe. Uczestniczył w pracach komisji konkursowych dotacji miejskich w latach 2015 i 2016. Realizator debat podwórkowych Fabryki Pełnej Życia, animator DBP 2.0. Amator biegania, zawodnik. W latach wcześniejszych wieloletni instruktor ZHP.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa

Organizacje popierające: Fundacja Godne Życie, Inicjatywa Dąbrowska

 

 

Łukasz Kolber Zdjęcie użytkownika Łukasz Kolber.

Z wykształcenia politolog o specjalizacji polityka społeczna. Założyciel dwóch świetlic środowiskowych, Dąbrowskiej Poradni Prawnej, doradca obywatelski, realizator punktów konsultacyjnych w Dąbrowie Górniczej oraz inicjator zmian w Miejskim Centrum Informacji. Od lat organizator imprez kulturalnych i sportowych oraz wycieczek dla dzieci, a także wychowawca w Placówkach Wsparcia Dziennego. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność m.in. Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka UNICEF,. Człowiek roku 2012, „Miłosierny wśród potrzebujących”. W mijającej kadencji DFOP pełni rolę przewodniczącego prezydium, jest również wiceprzewodniczącym RDPP. Organizator licznych imprez integracyjnych dla NGO, pomysłodawca i autor systemu identyfikacji wizualnej i działań promocyjnych DFOP, organizator spotkań branżowych, prekursor i współautor zmian w regulaminie DFOP oraz inicjator współpracy DFOP z instytucjami miejskimi i podmiotami prywatnymi.

Organizacja zgłaszająca: Fundacja Godne Życie

Organizacje popierające: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Spółdzielnia Socjalna GrenGo

 

 

Renata Zaremba Zdjęcie użytkownika Renata Zaremba.

Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Małolat". Na co dzień pracownik Placówki Opiekuńczo - Wychowawcza „Przystań” w Dąbrowie Górniczej, społeczny kurator sądowym oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2013 roku kierownik świetlicy profilaktycznej „Małolat”. Posiada znajomość zagadnień związanych z reintegracją dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych. Na co dzień czynnie współpracuje z placówkami wsparcia dziennego, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i samorząd. Od 2017 roku prowadzi Placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

Cechuje ją konsekwencja w działaniu, innowacyjność w sferze rozwiązywania problemów społecznych oraz zaangażowanie na rzecz środowisk lokalnych. Posiada wiedzę z zakresu polityki społecznej, prawa oświatowego oraz funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania w administracji publicznej, zarządzania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pomocy społecznej.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Małolat

Organizacje popierające: Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie CIVITAS

 

 

Teresa Bober 

Jest sympatykiem organizacji SOMA od 6 lat. Aktywnie uczestniczy w działalności kulturalno-oświatowej. Jest osobą solidną, pracowitą, pomysłową, zdyscyplinowaną. Bezpartyjna.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków SOMA

Organizacje popierające: Zagłębiowski Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego ASTMOODDECH, Stowarzyszenie CIVITAS

 

 

Alicja Kowalska 

Od kilkunastu lat aktywnie działa w sektorze organizacji pozarządowych. W 2007 roku współtworzyła Stowarzyszenie Civitas, którego również jest Prezesem Zarządu. Współtworzyła  Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych, wiceprzewodnicząca Rady  Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza I  kadencji i przewodnicząca II kadencji. Aktywnie uczestniczyła z ramienia organizacji pozarządowych w grupie opracowującej pierwszy  kształt  dąbrowskiego modelu Budżetu Partycypacyjnego. Uczestniczka warsztatów  wypracowujących  formułę dąbrowskich konsultacji społecznych. Współautorka wielu programów z obszaru edukacji społecznej i obywatelskiej, których ideą jest aktywizacja społeczna, pobudzanie  do inicjowania działań.

Praca z ludźmi to jej pasja. Szczególnie ceni sobie  zrealizowane projekty międzypokoleniowe, które potwierdziły, że  kiedy cel jest wspólny, wiek jest sprawą drugorzędną, a młodzi i starzy mogą od siebie czerpać nawzajem i świetnie współpracować. Jej mottem życiowym jest łączyć, a nie dzielić. Z szacunkiem podchodzi do  różnorodności poglądów.

Organizacja zgłaszająca: Stowarzyszenie CIVITAS

Organizacje popierające: Inicjatywa Dąbrowska, Fundacja Wygrajmy Razem