PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728 2930
31

Udostępnij:

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Piątek, 28 lipca, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz programu wieloletniego. W okresie od 25 lipca pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2018 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 

W efekcie otrzymano kilkadziesiąt propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz 11 obszarów tematycznych, w których Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej deklarują chęć zlecenia realizacji zadań podmiotom społecznym.

 

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

 

W lipcu 2016 r. dwukrotnie spotkała się także grupa branżowa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji. W pracach grupy brali udział przedstawiciele: ZHP , CIVITAS, Stowarzyszenie LINIA, Fundacja „Godne Życie”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – oddz. Hutnictwa żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej, SIS, TPDG, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja DROGA, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, Polskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – Klub HDK im. Adama Bilika przy Arcelor Mittal Poland S.A. – oddz. w Dąbrowie Górniczej, ChSD, Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy Sami, CKiM Dialog, Stowarzyszenie SOMA, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy Razem, OSP Tucznawa, Stowarzyszenie Od juniora do seniora, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenie Razem w przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO, Fundacja Przystań, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, Formacja Dąbrowska, OSP Ujejsce, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce oraz Towarzystwa ASTOODDECH.

 

W trakcie spotkań grupy ds. dotacji Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, której celem jest wypracowanie  rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. wypracowana została propozycja nowej karty oceny projektów (z załączeniu, zmiany zaznaczono kolorem czerwonym). Zapropoznowana karta oceny projektów odpowiada na potrzeby zlecania zadań publicznych w formie powierzenia oraz wspierania realizacji zadania, jak również daje możliwość elastycznego podejścia do konkursów, w których określone zostały warunki szczegółowe (np. brak możliwości pobierania opłat od adresatów zadania).

 

 

Koniec pierwszego etapu to początek kolejnego, w którym czekają na organizacje pozarządowe i wydziały następujące działania: spotkania robocze, konsultacje branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami Wydziałów.

 

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordynuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerem telefonów 668 573 952 .

 

Całość prac związanych z przygotowaniem zasad współpracy na rok 2018 reguluje Zarządzenie Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz  Programu wieloletniego.