PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17 181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Kolejny DFOP za nami

Poniedziałek, 17 lipca, 2017, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 11 lipca 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP , CIVITAS, Stowarzyszenie LINIA, Fundacja „Godne Życie”, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce – oddz. Hutnictwa żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej, SIS, TPDG, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja DROGA, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, Polskie Towarzystwo Kulturalne, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – Klub HDK im. Adama Bilika przy Arcelor Mittal Poland S.A. – oddz. w Dąbrowie Górniczej, ChSD, Stowarzyszenie Jesteśmy Tacy Sami, CKiM Dialog, Stowarzyszenie SOMA, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy Razem, OSP Tucznawa, Stowarzyszenie Od juniora do seniora, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenie Razem w przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO, Fundacja Przystań, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, Formacja Dąbrowska, OSP Ujejsce, Stowarzyszenie Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce (organizacja niezrzeszona w DFOP) oraz przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike oraz Aleksandra Nadolna.

Posiedzenie otworzył Łukasz Kolber, przedstawił zebranym program posiedzenia DFOP oraz omówił bieżącą działalność Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. 

     

W kolejnym punkcie posiedzenia Magdalena Mike – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej omówiła proces konsultacji oraz przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz programu wieloletniego.

 

Następnie Magdalena Mike przedstawiła projekt karty oceny projektów 2018. Po wysłuchaniu prezentacji Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych zarekomendowało (Rekomendacja Nr 2/2017)  wprowadzenie w karcie oceny projektów podziału zadań zleconych na powierzenie i wspieranie poprzez dookreślenie w karcie oceny projektów kryteriów, które nie są brane pod uwagę w przypadku 100% dofinansowania projektu przez Gminę. W trakcie głosowania jedna osoba wstrzymała się od głosu, 36 było za.

 

Po zapoznaniu się z opinią Komitetu Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza zdecydowało o rekomendacji (Rekomendacja Nr 3/2017) dotyczącej przyznania tzn. punktów strategicznych dla realizatorów działań prowadzonych na terenach określonych jako Priorytetowe Obszary Rewitalizacji w dokumencie Program Rewitalizacji Dąbrowa Górnicza 2022. Dwa dodatkowe punkty zostaną przyznane jedynie w przypadku osiągnięcia przez podmiot wnioskujący min. 60% możliwych do zdobycia w toku oceny merytorycznej punktów. W trakcie głosowania dwie osoby wstrzymały się od głosu, jedna była przeciw, 34 było za.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Aleksandra Nadolna, WOP, poinformowała członków Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych o możliwości zgłaszania się na Festiwal Ludzi Aktywnych 2017 oraz Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017.

 

Ostatnim planowanym punktem posiedzenia była informacja o wyborach pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. Magdalena Mike, WOP, poinformowała zgromadzonych o dacie wyborów (10 października) oraz dacie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do pozarządowej części Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza (do 8 września). Ustalono, iż wzór zgłoszeń udostępniony będzie do publicznej wiadomości do końca lipca bieżącego roku.

 

Następnie Łukasz Kolber poinformował zgromadzonych, iż zgodnie z Regulaminem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych Partnerstwo: Wspólnie Dla Miasta § 9 punkt 4: „Członkostwo ustaje w przypadku: wykluczenia w drodze uchwały przez Prezydium Forum po 2 uprzednich pisemnych upomnieniach, w przypadku braku uczestnictwa w pracach Forum podczas kolejnych 4 posiedzeń”. Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych po następnym posiedzeniu będzie wysyłać pisemne upomnienia do organizacji, które czterokrotnie nie uczestniczyły w kolejnych posiedzeniach.

 

W trakcie wolnych wniosków zgodnie ustalono, iż na następnym posiedzeniu należy zająć się kwestią projektu ustawy o Instytucie Wolności oraz projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym (Rekomendacja Nr 4/2017).