PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
101112 13141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Programie „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Środa, 12 lipca, 2017, #Aktualności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE”:

  • instytucje publiczne;
  • samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa;
  • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Wsparcie finansowe w ramach programu może obejmować, m.in., następujące koszty:

  • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
  • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;
  • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja programu zaplanowana została w okresie 4 lat (do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Tryb realizacji w przypadku instytucji publicznych

Instytucje publiczne (organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli) składają do Biura PFRON oferty zawarcia porozumień. Oferty można składać w trybie ciągłym.

Na podstawie złożonych ofert Zarząd Funduszu dokonuje wyboru instytucji publicznych do udziału w programie.

Z wybranymi przez Zarząd PFRON instytucjami publicznymi zawierane są porozumienia, określające, m.in. jednostki organizacyjne instytucji publicznej (podległe lub nadzorowane), które zostaną objęte finansowaniem w ramach programu.

Jednostki organizacyjne instytucji publicznych ujęte w porozumieniach składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia nowych stanowisk pracy. Wnioski można składać w trybie ciągłym.

Tryb realizacji w przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury

Jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe oraz samorządowe instytucje kultury składają wnioski o dofinansowanie w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce wyposażenia nowych stanowisk pracy. Wnioski można składać w trybie ciągłym.