PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03 040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Udostępnij:

Przygotuj z nami roczny program współpracy

Poniedziałek, 3 lipca, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Zgodnie z wieloletnią tradycją okres wakacyjny w Dąbrowie Górniczej oznacza prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy to dokument niezwykle ważny nie tylko dla sektora obywatelskiego, ale i dla urzędu. Dokument reguluje normy współpracy gminy i organizacji pozarządowych, tworzy ramy odniesienia i nakreśla kierunki działania, stąd też powinien być przygotowany wspólnie przez obie strony, w oparciu o zasady pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności.

 

Szczegółowy harmonogram prac na projektem Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 oraz Programem wieloletnim znajdą Państwo w Zarządzeniu Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. poniżej wskazujemy jednak kilka dat istotnych z punktu widzenia działalności podmiotów społecznych:

 

  • 11 lipca 2017 r. – Walne Zebranie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych połączone z grupą branżową DFOP ds. dotacji;
  • 18 lipca 2017 r. -  Grupa branżowa DFOP ds. dotacji;
  • do 25 lipca 2017 r. – termin zgłaszania przez NGO uwag dotyczących obecnie funkcjonującego programu współpracy oraz przesłania propozycji planowanych przez NGO zadań do realizacji w roku 2018 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok;
  • do 30 lipca 2017 r. wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków;
  • 12 września do 25 września 2017 r. – spotkania branżowe z przedstawicielami Urzędu Miejskiego.

 

W załączeniu przedstawiamy także tabele dotyczące zgłaszania propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2018 oraz uwag do zapisów w programach aktualnie obowiązujących, które po uzupełnieniu, należy przesłać do Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej mailowo (preferowane) na adres cao@dabrowa-gornicza.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza do dnia 25.07.2017 r. Wersje elektroniczne załączników oraz harmonogram spotkań branżowych dostępne są na stronie ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Współpraca z miastem”.

 

O kolejnych etapach związanych z pracami nad dokumentami będą Państwo informowani mailowo oraz za pośrednictwem strony ngo.dabrowa-gornicza.pl.

 

Pierwsze z serii spotkań dotyczyć będą wypracowania zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. Grupa DFOP ds. dotacji spotykała się będzie w dniach 11 lipca (połączona z Walnym Zebraniem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych) oraz 18 lipca w godzinach 16.00-18.00 w Centrum Aktywności Obywatelskiej, a jej celem będzie opracowanie wzorów ofert procedur, które obowiązywały będą w 2018 roku w Dąbrowie Górniczej.

 

Podczas spotkań dyskutować będziemy m.in. o zasadach naboru przedstawicieli NGO z wolnego naboru do prac w komisjach oraz godziny pracy komisji konkursowych, trybem prac komisji, karcie oceny projektów. Do prac w grupie roboczej zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych. Chcemy spotkać się z Państwem, aby stworzyć platformę wymiany opinii i uwag dotyczących zarówno prac komisji, jak i karty oceny projektów, by wspólnie wypracować zasady przyznawania dotacji dla NGO.