PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425 2627282930

Udostępnij:

FIO Śląskie Lokalnie 2017

Wtorek, 25 kwietnia, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2017: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Środki przeznaczone na dofinansowanie 335.000,00 złotych. Termin składania wniosków to: 19 maja 2017 r.

 

Celem konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

 

Adresatami konkursu:

 • Młode podmioty, czyli młoda organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
 • Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

Dotacje można przeznaczyć na realizację lokalnych przedsięwzięć w sferach pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:

 • pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

   

WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 3 lipca do 31 października 2017 roku.
 2. Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
 3. Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub osobowej).

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.slaskielokalnie.pl

 

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

 

Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.