PoWtŚrCzPtSoNd
0102 030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Ruszamy z naborem Animatorów!

Czwartek, 2 marca, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Chcesz nauczyć się prowadzić warsztaty partycypacyjne? Chcesz sprawdzić nabyte umiejętności w boju? Zostań Animatorem Dzielnicowym w Dąbrowie Górniczej! Zapraszamy do aplikowania! Wstępne zgłoszenia należy przesyłać do 6 marca, ostatecznie do 8 marca.

 

Fundacja Napraw Sobie Miasto zaprasza do złożenia kandydatury na lokalnego animatora dzielnicowego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działań włączających mieszkańców w procesy decyzyjne (zarządzania miastem) oraz przygotowujących społeczność lokalną do wypracowania programu funkcjonalnego na potrzeby realizacji projektu „Fabryka Pełna Życia-rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Kim jest lokalny animator dzielnicowy?

To osoba, która prowadzi spotkania konsultacyjne w dzielnicach (cykl spotkań od animacji po wyboru projektów) w sprawie części wydatków z budżetu miasta Dąbrowy Górniczej określanych jako „Dąbrowski Budżet Partycypacyjny”. Jest ona strażnikiem procesu włączania mieszkańców w podejmowanie decyzji dotyczące zmiany w społeczności lokalnej Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego przypisanego na realizację zadań należących do miasta. Animator to osoba, która używając narzędzi partycypacyjnych stara się przeprowadzić jak najszerszą dyskusję pozwalającą na wygenerowanie pomysłów na projekty w dzielnicach, a następnie na wybór jednego działania, które może zostać zrealizowane. Animator różnymi metodami aktywizuje mieszkańców Dąbrowy Górniczej, inspiruje, zbiera ich potrzeby i problemy, włącza ludzi w działania i stara się zwrócić uwagę mieszkańców na potrzeby różnych grup (seniorzy, młodzież, osoby niepełnosprawne czy rodziny z dziećmi) przy wyborze projektu, który zostanie zrealizowany w ramach DBP 2.0.

Dzięki temu doświadczeniu animatorzy oraz mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli świadomie uczestniczyć w procesie rewitalizacji Fabryki Pełnej Życia oraz być ambasadorami procesu rewitalizacji wśród mieszkańców i innych interesariuszy. Dzięki działaniom animatora możliwe będzie również wsparcie przez nich komórki odpowiedzialnej za realizację projektu rewitalizacji, poprzez włączanie mieszkańców na wszystkich etapach procesu – od etapu diagnozy do momentu podjęcia wspólnej decyzji. Dzięki tak zaplanowanemu procesowi osiągnięty zostanie efekt synergii dla Miasta realizatora projektu „Fabryka Pełna Życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”.

 

Co musi umieć animator?

Osoba, która chciałaby zostać animatorem powinna rozumieć na czym polega włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne (partycypacyjne) i do czego ono może prowadzić. Powinna umieć prowadzić spotkania w formie prezentacji, jak i dyskusji. Powinna także posiadać wiedzę pozwalającą na przeprowadzenie pod kątem koncepcyjnym, planistycznym długotrwałego, przemyślanego oraz skutecznego procesu włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji. Obsługiwać programy typu powerpoint i word.

 

Jaki powinien być animator?

Najważniejsze jest nastawienie i postawa przyszłego animatora dzielnicowego. Wszyscy animatorzy zostaną przeszkoleni. Animatorzy zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu technik mapowania, prowadzenia dyskusji i moderacji/facylitacji spotkań. Cykl pracy animatorów został zaplanowany tak, żeby konkretne doświadczenie skłaniało do rozumnej obserwacji. Animatorzy będą mogli w ten sposób zapoznać się z praktycznym zastosowaniem technik partycypacyjnych. Głównym założeniem proponowanego modelu pracy jest nabywanie przez animatorów wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne zastosowanie poznanych wcześniej technik i narzędzi. Dlatego najważniejsze są cechy jakimi charakteryzuje się przyszły animator takie jak: zdolność łączenia ludzi oraz budowanie zaufania społecznego. Powinien on być osobą zorientowaną na cel, zorganizowaną, otwartą na zmiany, empatyczną, o wysokiej kulturze osobistej, odporną na stres oraz posiadać umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Czego się nauczy animator?

Technik mapowania dzielnic, technik prowadzenia spotkań, technik prowadzenia dyskusji prowadzących do podjęcia decyzji oraz moderacji/ facylitacji spotkań. Obowiązki animatora Animator będzie odpowiedzialny za właściwe przygotowanie, przeprowadzenie spotkań, po każdym z nich musi zrobić notatkę i udostępnić ją oraz podsumować pracę w dzielnicy w formie raportu. Lista spotkań, które musi przeprowadzić animator:

1. Spotkanie animacyjne w dzielnicach mu przypisanych w terminie od 20 do 30 marca 2017 i podsumowania ich w formie do 30 marca.
2. W spotkaniach, na których zostaną omówione listy pomysłów
3. Przygotowanie i przeprowadzenie „Dzielnicowych Forów Mieszkańców” od 19 maja do 23 października, to będą od 3 do 7 spotkań na dzielnicę.

 

Ważnymi obowiązkami animatora będzie też edukowanie mieszkańców odnośnie procesów rewitalizacji w dzielnicach, które mają się przyczynić do wspierania procesu rewitalizacji w Śródmieścia Dąbrowy Górniczej czyli Fabryki Pełnej Życia. W ramach tego zadania animator powinien przekazywać wyniki mapowania w dzielnicach do Wydziału Organizacji Pozarządowej i Aktywności Obywatelskiej, które przyczynią się do zbierania potrzeb mieszkańców w ramach procesów rewitalizacyjnych w Dąbrowie Górniczej. Animator jest również odpowiedzialny za promowanie procesu rewitalizacji w Dąbrowie Górniczej oraz o bieżące informowanie mieszkańców na spotkaniach o procesach rewitalizacyjnych w poszczególnych dzielnicach.

Animator musi uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach i superwizjach, które mają przybliżyć im techniki partycypacyjne oraz pomóc przyjrzeć się ich pracy. W czasie superwizji animatorzy opiszą studia przypadków z przeprowadzonych działań i przedyskutują je grupowo lub indywidualnie. Łącznie zaplanowano ok. 50 godzin szkoleń oraz 10 godzin superwizji, średnio 20 godzin konsultacji indywidualnych do wykorzystania przez animatora.

 

Szkolenia będą się odbywać w terminach:

1. Szkolenie 1: 17-19 marca

2. Szkolenie 2: 8,15,22,lipca i 26 sierpnia

Każdy Animator otrzyma za swoją pracę łączne wynagrodzenie wysokości ok. 9 000 zł. netto. UWAGA! Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w zależności od sytuacji animatorów na rynku pracy (np. zatrudnienie na umowę o pracę w innej instytucji, nauki na studiach). Z wynagrodzenia powinien pokryć koszty dojazdu na spotkania, kontakt z Fundacją Napraw Sobie Miasto oraz Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach za prawidłowo wykonane etapy procesu, animacja/ mapowanie dzielnicy, tworzenie rankingu pomysłów, doprecyzowanie pomysłów (projektowanie). Oszacowano, że animator będzie pracował średnio 20 godzin tygodniowo, w czasie kiedy będą prowadzone przez niego spotkania zawarte w harmonogramie, który jest załącznikiem nr 2. Animator powinien posiadać swój laptop.

 

Rekrutacja

Swoje kandydatury należy składać do 8 marca na adres: rekrutacja@naprawsobiemiasto.eu (temat wiadomości [DBP 2.0] kandydatura animator – imię i nazwisko). Wymagane dokumenty to aktualne cv, list motywacyjny, wykonane zadanie rekrutacyjne. Zadaniem rekrutacyjnym jest zaplanowanie i poinformowanie mieszkańców o spotkaniach animowania/mapowania dzielnic.

Rekrutacja składa się z 3 etapów:

  • Etap 0: Kandydat na animatora musi zgłosić chęć do przystąpienia do rekrutacji wypełniając formularz https://goo.gl/ZmuocQ do 6 marca do godziny 12:00 do godziny 15:00 otrzyma informację zwrotną z listą dzielnic, dla których powinniście zaplanować akcję informacyjną w raz ze szczegółową instrukcją.
  • Etap 1: Ocena cv, listu motywacyjnego oraz zadania rekrutacyjnego. Do 8 marca do godziny 12.00 należy przysłać swoją kandydaturę. 9 marca do godziny 10.00 otrzymacie Państwo informację zwrotną czy zakwalifikowaliście się do drugiego etapu. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
  • Etap 2: Rozmowa rekrutacyjna. Tylko wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się pomiędzy 13, a 15 marca.
  • Etap 3: Szkolenie i realizacja poinformowania mieszkańców o spotkaniach animowania/mapowania dzielnic. Ostatnim etapem rekrutacji jest uczestniczenie w bezpłatnym szkoleniu (17-19 marca 20 godzin). Po szkoleniu zamawiający jak i animator podejmie ostateczną decyzję. Przed szkoleniem kandydat na animatora powinien poinformować mieszkańców przydzielonych sobie dzielnic o spotkaniach dotyczących mapowania.

 

Zobacz załączniki.