PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
1314151617 1819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Konkurs wojewódzki - zdrowie publiczne

Piątek, 17 lutego, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Oferty należy składać do 17 marca 2017 r.

 

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym realizowane poprzez:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  2. budowanie i ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktykę i wczesne wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych, uzależnień lub być ich objawami zaburzeń zachowania,
  3. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym,
  4. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi oraz myślami suicydalnymi,
  5. utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym,
  6. kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
  7.  

Zadanie publiczne, zgłoszone do konkursu ofert, będzie realizowane w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

 

Oferty należy składać do 17 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (40-037 Katowice) przy ul. Ligonia 46 (Kancelaria Ogólna pok. 164) w godzinach od 7:30 do 15:30 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku) lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała) przy ul. Piastowskiej 40 oraz w Częstochowie (42-200 Częstochowa) przy ul. Sobieskiego 7.

 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kompletne oferty należy wysłać drogą pocztową lub składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs –Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. 

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, potwierdzona właściwą pieczęcią.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs