PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516 171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Świetlica "Małolat"

Czwartek, 16 lutego, 2017, #NGO, #Aktualności, #Inicjatywy dąbrowskich organizacji

Od dnia 13 lutego 2017 roku świetlica „Małolat”, prowadzona przez Stowarzyszenie „Małolat”, działa w wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej „FENIX” lokalu w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach Al. Zwycięstwa 79 – pawilon. Świetlica „Małolat” poszerzyła zakres wsparcia dla dzieci i młodzieży i obecnie jest placówką wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zajmującej się socjoterapią, wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, opiekuńczym i wychowawczym.

 

Świetlica jest kierowana do około 25 dzieci. Jest placówką wsparcia dziennego w formie specjalistycznej obejmującą swoim działaniem dzieci i młodzież z terenu gminy Dąbrowa Górnicza, które wymagają wieloaspektowego wsparcia w zakresie socjalizacji, edukacji i szeroko rozumianego rozwoju. Świetlica w ramach proponowanego zadania zamierza rozszerzyć swoją działalność poprzez objęcie wielospecjalistycznym wsparciem pedagogicznym, socjoterapeutycznym, psychologicznym, opiekuńczym i wychowawczym dzieci i młodzież przejawiające zachowania dysfunkcyjne w sferze społecznej i emocjonalnej, wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

 

Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do 19.30 włączając 1 miesiąc wakacji – lipiec 2017 roku.

 

W ramach proponowanego zadania Stowarzyszenie „Małolat” oferuje pomoc w sytuacjach kryzysowych tj. niepowodzenia szkolne, rodzinne, rówieśnicze, osobiste. Oferuje pomoc w zakresie wyrównywania zaległości szkolnych oraz właściwej realizacji obowiązku szkolnego. Promowane będą efektywne metody uczenia się (mnemotechniki i kinezjologia edukacyjna). Duży nacisk kładą na planowanie i realizowanie indywidualnych celów, z rozbiciem na cele pośrednie i krótkoterminowe. Nauka planowania będzie obejmowała wszystkie płaszczyzny funkcjonowania (relacje rodzinne, nauka szkolna, kreowanie społecznie promowanych postaw). Świetlica zapewni także pomoc socjalną w formie dożywiania.

 

Przedmiotem działań świetlicy będzie nauka poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej, uczenie nawiązywania poprawnych relacji rówieśniczych oraz związków interpersonalnych, nauka planowania i organizowania codziennych zajęć, budowanie tożsamości lokalnej, kreowanie aktywnej postawy obywatelskiej. Poprzez różnorodność zajęć zamierzają uczyć dzieci i młodzież organizacji czasu wolnego, zachęcać do uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

 

Celem Stowarzyszenia jest uczenie samodzielności w życiu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, przygotowanie dzieci i młodzież do pełnienia określonych ról społecznych. Uczestnictwo w socjoterapii pomoże wychowankom poznać i zrozumieć własne emocje, nauczy panowania nad nimi i wyrażania ich w dopuszczalny sposób. Dzięki temu zredukowana zostanie ilość konfliktów z otoczeniem i poprawi się jakość funkcjonowania społecznego wychowanków.

 

Zajęcia w świetlicy specjalistycznej „Małolat” dofinansowane są ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 

Źródło: Stowarzyszenie "Małolat"