PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
131415 16171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Konkurs MSiT

Środa, 15 lutego, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Wnioski należy składać do 30 września 2017 r.

 

Celem Programu jest:
a. zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa w rozdziale II;
b. zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
c. kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
d. upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

 

Szkoleniem mogą być objęci uczniowie w szkole podstawowej, uczący się w klasach IV-VII, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.

 

Wnioski na realizację zadań objętych Programem mogą składać:
1) polskie związki sportowe (dalej „pzs”);
2) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, zwane dalej „stowarzyszeniami”.

 

Wnioski należy składać do 30 września 2017 r. osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ww. ustawy Prawo pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.

 

Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - DSW”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl