PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
060708 09101112
13141516171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Konkurs Województwa Śląskiego

Środa, 8 lutego, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

 

Celem konkursów jest kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

 

Priorytetowo traktowane będą zadania wskazane do realizacji w Programie współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017:

1. Kreowanie polityki senioralnej i współpracy międzypokoleniowej.

2. Polityka antysmogowa.

3. Rozwój relacji społecznych.

 

Konkurs trwa do 1 marca 2017 r.  Rozstrzygnięcie nastąpi do 5 kwietnia 2017 r. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Należy wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

 

Więcej informacji na stronie internetowej.