PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
060708 09101112
13141516171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Konkurs PARPA

Środa, 8 lutego, 2017, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020. Oferty należy składać do 23 lutego 2017 r.

 

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PARPA: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl