PoWtŚrCzPtSoNd
010203 0405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Odbyło się kolejne Posiedzenie Rady

Piątek, 3 lutego, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniach 30-31 stycznia 2017 r. odbyło się 15. posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Było to posiedzenie Rady w tzw. trybie obiegowym.

 

Posiedzenie Rady zwołano na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Łukasz Kolbera. Na podstawie Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza paragraf 4 Organizacja pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza - pkt. 8. W szczególnych przypadkach członkowie Rady mogą wyrażać swoje opinie i podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób obiegowy. Ten sposób funkcjonowania Rady jest tożsamy z odbyciem posiedzenia. Protokół z posiedzenia w trybie obiegowym powstaje na podstawie korespondencji elektronicznej. Dla ważności opinii uchwał w trybie obiegowym konieczne jest wyrażenie opinii przez połowę składu Rady. Pkt. 9. Posiedzenie w trybie obiegowym może być zwoływane tylko w sytuacjach nagłych, kiedy istnieje konieczność podjęcia stanowiska przez Radę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Pkt. 10. Posiedzenie w trybie obiegowym trwa zawsze 24 godziny.  Po upływie 24 h zwołujący posiedzenie przesyła do wszystkich członków Rady informację o jego wyniku. 

 

W posiedzeniu RDPPMDG w trybie obiegowym udział wzięli członkowie Rady: Piotr Drygała – Naczelnik WOP, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej; Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP oraz  przedstawicielka WOP – Magdalena Mike.

 

Magdalena Mike, WOP, wysłała do wszystkich członków Rady informację, iż w związku z projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok, konieczne jest zaopiniowanie treści projektu Uchwały Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do informacji mailowej oraz rekomendowanie przedstawicieli DFOP i organizacji pozarządowych do zasiadania w komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting). Posiedzenie trwało do dnia 31 stycznia 2017 r. W efekcie otrzymano 7 pozytywnych rekomendacji członków Rady. Na tej postawie sporządzono informację do Członków RDPPMD o wyniku prac Rady oraz Uchwałę nr 1/RDPPMDG/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok, jak również Rekomendacja nr 1/RDPPMDG/2017 r. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: rekomendowania pozarządowych członków zasiadających w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie 16 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.(regranting).