PoWtŚrCzPtSoNd
010203 0405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Kolejny DFOP za nami

Piątek, 3 lutego, 2017, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 30 stycznia 2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP , CIVITAS, CEE „Ziemia i MY”, Stowarzyszenie LINIA, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, TPDG, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PKPS, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Stowarzyszenie NEURON, PTK, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Razem do celu, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, OSP Tucznawa, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy Razem,  Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Stowarzyszenie BUDOSTAL-4, Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO, Stowarzyszenia Formacja Dąbrowska, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, Stowarzyszenie Astomooddech, OSP Trzebiesławice, OSP Ujejsce  oraz przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Piotr Drygała, Magdalena Mike, Aleksandra Nadolna oraz Agata Flak.

 

Posiedzenie otworzył Jacek Różycki, przedstawił zebranym program posiedzenia DFOP.

 

W części wprowadzającej nastąpiła także prezentacja organizacji, które zgłosiły akces do DFOP. Przedstawiciele OSP Trzebiesławice oraz OSP Ujejsce omówili działalność podmiotów, po czym NGO jednogłośnie opowiedziały się za jej przystąpieniem do Forum.

 

Następnie Jacek Różycki zapoznała zebranych z informacją dotyczącą przebiegu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w dniu 20 stycznia 2017 roku.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych  i Aktywności Obywatelskiej przedstawił, jak będzie wyglądał cały proces  zaczynając od pierwszego z zaplanowanych spotkań tj. „mapowania dzielnicy”, czyli swoistej diagnozy potrzeb danego obszaru, poprzez kolejny etap, czyli zgłaszanie pomysłów przez mieszkańców. Następnie animator przeprowadzi cykl spotkań, gdzie metodą warsztatową zostaną wypracowane  gotowe projekty, oczywiście przy współpracy z pracownikami Urzędu  Miejskiego. W przypadku osiągnięcia kompromisu i wyboru jednego wspólnego projektu głosowania nie będzie. Jeżeli jednak mieszkańcy  nie będą mogli się zdecydować, będą mieli możliwość stworzenia maksymalnie 3 projektów.

 

W związku z powyższym DFOP podjął Uchwałę nr 1/2017 w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2018 rok.

 

Następnie Magdalena Mike – Zastępca – Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej omówiła aktualny stan dotacji na rok 2017. Do końca stycznia 2017 rozstrzygniętych zostało 8 konkursów:

- I konkurs z zakresu UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I  REKREACJI;

- konkurs z zakresu PROMOCJI MIASTA;

- I konkurs z zakresu KULTURY I SZTUKI;

- I konkurs z zakresu POMOCY SPOŁECZNEJ;

- I konkurs z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ;

- konkurs z zakresu OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;

- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

- Przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu.

 

W ostatnim punkcie spotkania nastąpiło omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

W wolnych wnioskach organizacje przestawiły swoje plany na początkowe miesiące roku, a Magdalena Mike ofertę Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Na tym obrady zakończono.