PoWtŚrCzPtSoNd
0102 030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728

Udostępnij:

Innowacje społeczne i dialog

Czwartek, 2 lutego, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Nakierowanie na konsultacje współpracę i w miejsce rywalizacji, brak autorów poszczególnych projektów, a w konsekwencji – przemyślane, najbardziej potrzebne inwestycje w poszczególnych dzielnicach naszego miasta. Takie są główne założenia nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Pierwsza edycja DBP 2.0 już w roku 2017. Czekają nas spore zmiany.

 

Dokładnie 4 lata temu odbyła się premierowa prezentacja modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego. Od tego czasu powstało 244 projektów, które wymyślili pomogli opracować i wybrali mieszkańcy 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Ich zaangażowanie połączone z gigantyczną pracą urzędników pozwoliło na realizację procedury, która jeszcze w roku 2012 r. wydawała się pomysłem abstrakcyjnym. Kolejna, piąta edycja budżetu partycypacyjnego w Dąbrowie Górniczej będzie jeszcze bardziej rewolucyjna. Pomysłodawcy wyraźnie postawili na dialog i innowacje społeczne.

 

Poprzedni model budżetu partycypacyjnego powstał w wyniku wielu, często burzliwych, dyskusji grupy dąbrowskich społeczników, radnych i urzędników pod okiem ekspertów
z Fundacji Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. W kolejnych latach DBP nieznacznie się zmieniał, na wniosek mieszkańców i pod wpływem propozycji wypracowanych podczas warsztatów ewaluacyjnych. W między czasie powstał miejski regulamin konsultacji społecznych, który pod okiem ekspertów z przywołanej już STOCZNI, ale i Instytutu Spraw Publicznych, znakomicie uzupełnił procedurę, dając możliwość innego o niej myślenia.

 

Od samego początku jednak Dąbrowski Budżet Partycypacyjny uważany był za modelowy, stając się przykładem dla wielu samorządów w Polsce, ale także w Gruzji i Ukrainie. Jego wprowadzenie i kontynuacja przez kolejne lata, przyczyniły się do nagrodzenia Dąbrowy Górniczej przez Prezydenta RP Nagrodą Obywatelską i otrzymania przez nasze miasto wielu innych, cennych, wyróżnień. Jednak, jak zgodnie podkreślają dąbrowscy społecznicy i samorządowcy, najistotniejszą zasługą Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego było to, że okazał się milowym krokiem w budowaniu w Dąbrowie Górniczej samorządu opartego o współdecydowanie i zaangażowanie obywatelskie. Czas postawić krok kolejny.

 

W ciągu czterech lat funkcjonowania DBP, oprócz wspomnianych wcześniej efektów pozytywnych, które trudno przecenić, ujawniły się zjawiska wymagające korekty. Przede wszystkim dotyczy to spotkań w trakcie zgłaszania kolejnych projektów, które były prezentacjami, swoistym konkursem piękności, a mogłyby być  poważnymi dyskusjami nad wspólnym projektowaniem dzielnicy przez mieszkańców. Mankamentami DBP okazały się także zbyt mały czas, jaki poświęcano na dialog z mieszkańcami oraz brak możliwości ingerencji w poszczególne przedsięwzięcia w trakcie ich realizacji.

 

W tej sytuacji, tuż po wakacjach, 7 września 2016 roku, Zbigniew Podraza, Prezydenta Dąbrowy Górniczej powołał zespół ds. wypracowania nowego modelu budżetu partycypacyjnego, który nazwano DBP 2.0. W zespole tym, wyłonionym przez Dąbrowską Radę Działalności Pożytku Publicznego znalazło się 15 mieszkańców naszego miasta, którzy w sposób znaczący angażowali się w dotychczasowe edycje budżetu. Liderzy zmian zostali dobrani w taki sposób, aby pochodzili z różnych  grup wiekowych i różnych dzielnic. Wspólnie z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w cyklu 6 sobotnich spotkań w Centrum Aktywności Obywatelskiej wypracowali oni nowy model budżetu partycypacyjnego – DBP 2.0 . Warto zaznaczyć, iż była to grupa wyjątkowa i bardzo zaangażowana, prawie co sobotę w pełnym składzie.

 

Już dziś o nowym modelu można o powiedzieć, że jest niezwykle innowacyjny. Zrywa bowiem z dotychczasowymi praktykami stosowanymi w Dąbrowie i innych polskich miastach, stawiając, w miejsce plebiscytu, na jakość dialogu urzędu z mieszkańcami i co najważniejsze – na pogłębiony dialog samych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach Dąbrowy Górniczej.

 

Siłą DBP 2.0 ma być zastąpienie dyskusji nad jednostkowymi projektami, dyskusją na temat potrzeb całej dzielnicy. Pomogą w tym, specjalnie wyszkoleni, animatorzy, których zadaniem będzie prowadzenie cyklicznych spotkań z mieszkańcami w każdej z 35 dzielnic Dąbrowy Górniczej. Spotkania te zaplanowano w ten sposób, by zaczynając od mapowania i zdiagnozowania potrzeb dzielnicy, zbierania pomysłów na projekty, poprzez dyskusję i warsztaty, wyłonić priorytety dla dzielnicy, a na końcu, wspólnie z mieszkańcami i przy pomocy urzędników wypracowywać konkretne projekty do realizacji.

 

Tym, co nowy model ma najbardziej różnić od starszego brata, jest zasadnicza rezygnacja z głosowania na rzecz osiągnięcia kompromisu przez uczestników spotkań konsultacyjnych. Zakłada się, że głosowania odbędą się tylko w tych dzielnicach, w których nie uda się wybrać projektu lub kilku projektów akceptowanych przez wszystkich uczestników konsultacji. Nie planuje się zmian w podziale na dzielnice. Nie zmienią się także granice poszczególnych dzielnic oraz kwoty przeznaczone na zadania wyznaczone w ramach procedury.

 

Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne projektu uchwały, która została stworzona na bazie wypracowanych założeń do modelu. Konsultacje rozpoczęły się zaraz po nowym roku i poza standardem zgłaszania uwag, odbyły się w ich ramach dwa publiczne spotkania informacyjne.  Projekt został wcześniej poddany dyskusją z pracownikami urzędu zajmującymi się w wydziałach bezpośrednio procedurą oraz działaczami Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych, be których trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie DBP. W ostatnich dniach ostał pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miast Dąbrowa Górnicza i Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych. Wypowie się o nim jeszcze Dąbrowska Rada Seniorów, komisję Rady Miejskiej po czym Prezydent Miasta przedstawi projekt uchwały Radzie Miejskiej już 8 lutego br.

 

Co dalej z dąbrowskim DBP 2.0 możecie śledzić na stronach www.twojadabrowa.pl  oraz profilu FB https://www.facebook.com/DabrowskiBudzetPartycypacyjny/